Gegevens OR 2018-2019

Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Marieke van Noort (voorzitter),

Gerwin Eefting (penningmeester),

Ellen Kuijpers (secretaris),

Lotte Derkse (werkgroepen-coördinator),

Ilse van Dreumel (algemeen lid),

Roy Derkse (algemeen lid).

De OR is per email te bereiken:

ouderraad.de.speelhoeve@nullgmail.com

ouderhulpspeelhoeve@nullgmail.com

Vergaderdata 2018-2019

Maandag 24 september 2018

Maandag 29 oktober 2018

Maandag 21 januari 2019

Maandag 15 april 2019

Agenda 15-04-2019

Maandag 17 juni 2019

Agenda 17-06-2019

Notulen ouderraadsvergadering