Gegevens OR 2018-2019

Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Marieke van Noort (voorzitter),

Gerwin Eefting (penningmeester),

Ellen Kuijpers (secretaris),

Lotte Derkse (werkgroepen-coördinator),

Ilse van Dreumel (algemeen lid),

Roy Derkse (algemeen lid).

De OR is per email te bereiken:

ouderraad.de.speelhoeve@nullgmail.com

ouderhulpspeelhoeve@nullgmail.com

Vergaderdata 2019-2020

Maandag 9 september 2019

agenda 09-09-2019

Maandag 4 november 2019

Maandag 13 januari 2020

Maandag 20 april 2020

Maandag 15 juni 2020

Notulen ouderraadsvergadering