Gegevens OR 2020-2021

Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Marieke van Noort (voorzitter),

Sonja Bijmans (voorzitter in opleiding)

Erika Poolman (secretaris)

Gerwin Eefting (penningmeester),

Ylona Groenen (werkgroepcoördinator / algemeen lid)

Ellen Kuijpers (algemeen lid),

Ilse van Dreumel (algemeen lid),

De OR is per email te bereiken:

ouderraad.de.speelhoeve@nullgmail.com

Vergaderdata 2020-2021
Notulen ouderraadsvergadering