208

Nieuwe website

Er is een nieuwe website voor onze school in de maak en die is bijna klaar. We zullen u laten

324

Parro

We merken dat u de directe communicatie met de groepsleerkracht via Parro waardeert. U kunt verwachten dat leerkrachten vóór 08:10

285

Privacywetgeving

We vroegen in de vorige Nieuwsbrief uw aandacht voor het invullen van de privacyvoorkeuren voor uw kind(eren). Wij hebben uw

296

Luizencontrole

Vorig schooljaar hebben we het luizenprotocol herzien en volgen we de nieuwste adviezen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)