385

De Speelhoeve loopt The Lifeline

Actiepagina: https://kominactie.npo3fm.nl/actie/de-speelhoeve-loopt-the-lifeline Lisanne, Nicole Pöttgens, Dasha, Sandra en Karin lopen vrijdag 20 december een etappe mee van Seriopus Request: The

474

Fotograferen op de Speelhoeve

In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan die consequenties heeft voor het delen van privacygevoelige gegevens, waaronder

492

Trakteren

Bij de start van het schooljaar is er veel te doen geweest rondom het trakteren op school. Voor alle duidelijkheid: