Gegevens MR 2018-2019

Oudergeleding

Roel Wolf – Voorzitter

Roy Derkse – MR lid namens ouders

Mieke Eefting – MR lid namens ouders

Personeelsgeleding

Peter Disveld – Secretaris

Laura Huting – MR lid namens team

Rianne Peters – Kusters – MR lid namens team

Afgevaardigde van de Speelhoeve naar de GMR

Jeroen Pots

Contact

speelhoeve.mr@nullkansenkleur.nl

Gezamenlijke MR vergadering K&K
Notulen en nieuws MR vergaderingen