De Speelhoeve: fijne school, goede resultaten

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk.

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak…

Het is vandaag
3 oktober

Laatste nieuws

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

Schooljaar 2021-2022

Het schooljaar dat op ons afkomt gaat in ieder geval feestelijk van start. Zoals u heeft gezien bent u ook uitgenodigd voor een feestelijke start van ons Kindcentrum. Wij kijken er erg naar uit om vanaf komend jaar ook naar buiten uit te stralen dat we intensief samenwerken.

De afgelopen drie jaar hebben de teams van de Speelhoeve en ‘de eerste stap’ met elkaar aan de samenwerking gewerkt. En stap voor stap zijn we naar elkaar aan het toegroeien.

Afscheid van groep 8 

Deze week hebben we afscheid genomen van groep 8. Maandagavond hebben de groepen 8 een afscheidsfeest gevierd op Kraaijenberg. De muziek werd verzorgd door onze oud-leerlingen Bram, Niels en Guus en het was een supergeslaagd feestje! Dinsdagmiddag zijn de leerlingen de school “uitgegooid”, waarna woensdag in het teken stond van de opvoering van de goed ingestudeerde musicals. Wat waren we blij dat deze “gewoon” weer in het Mozaïek opgevoerd kon worden in het bijzijn van ouders! Het afscheid van de basisschool aan het einde van groep 8 is een bijzondere mijlpaal. Wanneer de jongste in een gezin naar het Voortgezet Onderwijs gaat, sluit je als gezin een periode af. Echt een moment om even bij stil te staan. We bedanken al deze ouders voor alles wat ze in de loop der jaren voor de Speelhoeve gedaan hebben en wensen hen als gezin een mooie toekomst toe.

Bericht van de medezeggenschapsraad (MR)

Beste ouders/verzorgers,
In verband met het verstrijken van de termijnen van de huidige ouders uit de oudergeleding, zal de MR van de Speelhoeve verkiezingen organiseren om deze posities opnieuw in te vullen.

Daarom hierbij een oproep aan alle ouders/verzorgers:
Stel je kandidaat voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad!!

Wat doet de medezeggenschapsraad?
Zoals alle andere scholen in Nederland, kent onze school een medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Speelhoeve gebeurt.
Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden, drie personeelsleden en drie ouders. Ieder MR lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode tweemaal herkiesbaar stellen. Momenteel zijn juffrouw Laura (groep 1/2C), juffrouw Marloes (groep 7B) en meester Peter (groep 4) de personeelsleden in de MR en de oudergeleding bestaat uit Roel Wolf, Roy Derksen en Mieke Eefting.
Wat wordt er van een MR-lid verwacht?
Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn, maar het is wel wenselijk om in elk geval de basiscursus te volgen. De basiscursus MR omvat twee dagen van 16:00 tot 21:00 training, waarin alle basis aspecten van de MR aan bod komen.
Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is echter veel belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer zes keer per jaar ‘s avonds op school (of zoals nu in corona tijd via teams) plaats.
Wie komen in aanmerking?
Iedere ouder/verzorger, van een van de kinderen op de Speelhoeve, kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR.
Voor een kandidaatstelling en/of vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Peter Disveld, peter.disveld@nullkansenkleur.nl . Tijdens werktijden bereikbaar op de dependance 024-6414325
Met vriendelijke groet,
de MR van de Speelhoeve

Geen achterstand, wel vertraging

In de politiek en media wordt de afgelopen tijd gesproken over ‘achterstanden’ die kinderen hebben opgelopen tijdens de lockdown. Wij willen u graag laten weten hoe wij hierover denken.
Wij gaan uit van de natuurlijke ontwikkeling van kinderen en kijken waar we deze in kunnen ondersteunen en kinderen kunnen prikkelen. Wij hebben het niet over achterstand in menselijke ontwikkeling. Als je kinderen vergelijkt met zichzelf, kan er geen sprake van voorsprong of achterstand zijn. We weten allemaal dat kinderen leren kruipen om ergens naar toe te kunnen en leren lopen omdat dat sneller gaat. En in al deze ontwikkelingen zijn er verschillen (soms wel 6- 8 maanden) tussen kinderen. Waarom zou iedereen in het schoolsysteem zich moeten verhouden tot het gemiddelde?

‘Achterstand’ is wat ons betreft een politiek woord waarmee geduid wordt op een vertraging binnen het verwerken van de leerstof en hoe dat binnen het schoolsysteem gemeten wordt. Liever zijn wij bezig met de vraag hoe wij kinderen motiveren tot een leven lang leren in plaats van toetsjes halen. 

Het leven is onvoorspelbaar en we hebben dit met de coronacrisis allemaal ervaren. Wij willen leerlingen voorbereiden op een onvoorspelbare toekomst waarin ze zich zelfstandig en in verbinding tot anderen staande kunnen houden. 

Wat ons betreft spreken wij dus niet over ‘achterstand’, maar over ‘vertraging’. We bepalen met toetsen een nieuw beginpunt waarop wij ons onderwijs aanpassen.