227

Trakteren

Alhoewel de Speelhoeve volgens de richtlijnen geen ‘Gezonde school’ is, vinden we het wel belangrijk dat kinderen gezond eten en

162

Fotograferen op de Speelhoeve

In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan die consequenties heeft voor het delen van privacygevoelige gegevens, waaronder

531

Schooljaar 2019-2020

We hebben het afgelopen schooljaar geëvalueerd en natuurlijk ook stil gestaan bij de maanden van de coronacrisis. We willen graag

520

Afscheid groep 8

Op woensdag 8 juli hebben we met een rode-loper-ceremonie afscheid genomen van 64 groep 8 leerlingen. We hebben dit buiten