U heeft op dinsdag 3 november een brief van Ingrid Nelissen, bestuurder Kans & Kleur, gehad over de financiële situatie waarin Kans & Kleur en de scholen zijn beland. Deze situatie heeft voor het invullen van vervangingen gevolgen op de korte termijn. 

Wanneer een leerkracht ziek is, kijken we nu eerst intern of er een eigen leerkracht ambulant is. Pas als dat niet lukt, vragen we een vervanger aan bij de invalpool. Hierdoor ontstaan situaties dat als een leerkracht meerdere dagen ziek is, er verschillende vervangende leerkrachten worden ingezet. Dit is soms lastig, maar gelukkig gaat het dan wel om leerkrachten die de afspraken van de school en de manier van lesgeven goed kennen.   

1192