Ook voor ons als leden van de MR is het een gekke tijd, vergaderen gaat niet zoals gewoonlijk. We spreken elkaar nu via Teams en de meeste vergaderpunten maken plaats voor de situatie rondom Corona.

In de laatste vergadering van 6 oktober 2020 zijn er diverse onderwerpen besproken zoals o.a.:

  • Corona en de gevolgen voor de Speelhoeve.
  • Het onderwijskundig jaarplan 2020/2021.
  • Het vakantierooster voor het schooljaar 2021/2022.
  • De drukte tijdens het wegbrengen en ophalen van de kinderen bij het lange fietspad.

Alle vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Een van de uitgangspunten van de medezeggenschap op school is zelfs dat de MR openheid bevordert. Mocht u een vergadering willen bijwonen bent u van harte welkom, de volgende vergadering zal zijn op 15 december om 20:00 uur. Aanmelden kan via onderstaand emailadres. De voorzitter zal u dan een Teams uitnodiging sturen.
Meer informatie over de MR is te vinden onder het kopje medezeggenschapsraad op de website van de Speelhoeve. Feedback is altijd welkom en kunt u persoonlijk aan de MR leden kwijt of via MR.Speelhoeve@nullkansenkleur.nl.

Groet,

Roel, Peter, Laura, Marloes, Roy & Mieke

1107