Voor wie ons nog niet kent, stellen we ons aan u voor.

   

Wij zijn Dolinde Weijers (groep 5-6), Marloes Hoeksema-Hofmans (groep 7B) en Inge Klinkhamer (6B).
Naast onze taken als groepsleerkracht zijn we ook de interne contactpersonen op de Speelhoeve.
In iedere groep is een van ons op bezoek gegaan om te vertellen wie we zijn en waarvoor de kinderen bij ons terecht kunnen.
Deze informatie hebben we aan hen verteld:

Soms gaan dingen niet zoals je graag zou willen. Je hebt al een hele tijd ruzie met iemand op school of thuis, je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt. Of je moet een geheim bewaren, maar het is eigenlijk een heel vervelend geheim. En niet zo maar een beetje, het zit je echt behoorlijk dwars. Dan wordt het tijd om een oplossing te zoeken. Je praat het eerst uit met degene waar je een probleem mee hebt. Dat is meestal de goede manier. Vaak lukt het ook door er met iemand anders over te praten, zoals je papa, je mama, de oppas, je opa of oma, je vriend of vriendin, je juf of meester. Zij kunnen je helpen je probleem op te lossen.
Als dat allemaal niet werkt, dan kun je bij een van ons terecht. We proberen je te helpen met het vinden van een oplossing. Vul in je klas een kaart in, stop deze in de ‘luisterbus’ en we nemen contact met jou op.

Het kan een keer voorkomen dat u zelf contact met ons op wil nemen.
Gaat het om de didactische, pedagogische of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit, dan is de groepsleerkracht altijd het eerste aanspreekpunt.
Elke ouder of elk kind kan een beroep op ons doen als er problemen zijn, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht en/of directie over durft te praten of wilt praten.
Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind.
Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van belang met de interne contactpersoon hierover te praten. Dit kan ook als het kinderen uit uw omgeving betreft waar u zich zorgen om maakt.
Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, fysiek geweld, geweld of inbreuk op de privacy.
In het overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.
De intern contactpersoon lost het probleem niet voor u op, maar zorgt ervoor dat u naar de juiste persoon verwezen wordt die dit wel voor/met u kan doen.
Onze e-mailadressen zijn:

Dolinde Weijers (dolinde.weijers@nullkansenkleur.nl)

Marloes Hoeksema-Hofmans (marloes.hofmans@nullkansenkleur.nl) 

Inge Klinkhamer (inge.klinkhamer@nullkansenkleur.nl)

1265