Er zijn een paar ontwikkelingen op het gebied van personeel, die we met u willen delen:

Dasha Janssen heeft een andere baan en gaat per 15 september na ruim 13 jaar de Speelhoeve verlaten. Naast een uitstekende leerkracht en een zeer gewaardeerde collega, is Dasha ook onze Taal en Lezen specialist. Ze gaat dus zeker gemist worden. Voor haar zelf is het een prachtige vervolgstap in haar carrière en dat gunnen we haar natuurlijk van harte. Door haar vertrek zijn er twee wisselingen geweest in de bezetting van de groepen. De ouders van de betrokken groepen zijn daar al van op de hoogte gesteld.

Sandra Moser is momenteel slechts gedeeltelijk inzetbaar. Ze werkt dan vanuit huis en heeft afgebakende taken. We willen u verzoeken om uw vragen naar Karin Boon te sturen. Dit kan het beste per mail naar karin.boon@nullkansenkleur.nl.

 

Start schooljaar 2020-2021

Het nieuwe schooljaar is nu drie weken op weg en we kijken even terug naar de afgelopen weken. Het is een goede start geweest. Gelukkig zijn alle kinderen weer vol nieuwe energie aan de start verschenen en is het team van de Speelhoeve op de been. De afgelopen weken hebben alle groepen, op groep 7A na waar Sandra twee dagen les zou geven, een prima basis kunnen leggen. In groep 7A hebben we inmiddels een fijne vervangende leerkracht gevonden in juf Joyce. We zijn er natuurlijk nog niet. Het groepsvormingsproces en het zoeken naar je plekje in de groep duurt langer. Daarvoor nemen we de tijd tot de herfstvakantie. We zetten dan extra in op Kanjertraining en zijn streng of regels en afspraken worden nageleefd. Als we dat nu doen, hebben we daar het hele schooljaar plezier van. En de kinderen natuurlijk ook, want zo ontstaat er een veilig en prettig werkklimaat.

Deze week heeft u het kennismakingsgesprek met (een van) de leerkracht(en). Dat doen we weer op school en dat voelt goed. Vorige week heeft u een mail ontvangen met de maatregelen die we moeten treffen wanneer u het gebouw binnenkomt. Tot nu toe merken we dat dit prima werkt. Fijn dat u allemaal meehelpt.

We wensen iedereen een fijne kennismaking en een heel goed schooljaar toe.

1336