In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan die consequenties heeft voor het delen van privacygevoelige gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals foto’s.

Om de privacy van onze leerlingen te waarborgen gelden er strenge regels. We vragen ouders met klem om zeer terughoudend te zijn in het maken van foto’s rondom de school, het delen van deze foto’s op social media is verboden wanneer er andere personen dan het eigen kind op de foto’s staan. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de ouders.

Hoe kunnen we dan toch tegemoet komen aan het delen van foto’s uit de schoolomgeving? Foto’s die op of rond school gemaakt zijn, kunnen worden gedeeld in onze school-app Parro, waar foto’s beveiligd zijn opgeslagen. Leerkrachten kunnen af en toe wat foto’s maken van werkjes van kinderen of een sfeerfoto van de groep. Ze kunnen de foto’s met u delen via Parro. Met deze afspraken verwachten we dat iedereen zich erin kan vinden en dat we zo met elkaar ervoor zorgen dat we ons aan de privacywetgeving houden.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

1038