Beste ouders en verzorgers,

Inmiddels zijn we over de helft van de derde week dat de school dicht is. En dinsdagavond hebben we van het kabinet gehoord dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 27 april. Dat betekent dat we na deze week nog drie weken dicht blijven. In de week vóór 28 april komt het kabinet met wat nodig is voor de periode na 28 april.

We proberen goed met u in contact te zijn en te blijven. Dat wordt in de eerste plaats door onze leerkrachten gedaan, die dagelijks beschikbaar zijn tussen 10:00 en 14:00 uur. U kunt altijd eerst de leerkracht benaderen via Parro of mail, de leerkracht antwoordt dan of belt u op. Daarnaast willen we u vanuit de schoolleiding zo goed mogelijk op de hoogte houden van de stand van zaken en van wat dit voor de Speelhoeve betekent. We proberen het aantal berichten tot een minimum te beperken, want u wordt al overvoerd op dit moment.

Bereikbaarheid

De school is in deze crisistijd telefonisch niet bereikbaar. Voor dringende zaken kunt u Sandra Moser en Karin Boon mobiel bellen:

Sandra: 06-27351475

Karin: 06-27351477

Noodopvang

Graag willen we u allemaal een groot compliment maken over de manier waarop u zich aan de coronamaatregelen houdt. Er wordt op dit moment echt alleen van de noodopvang gebruik gemaakt door ouders waarvan een van de ouders in een vitaal beroep werkzaam is, waarbij het niet lukte om opvang voor de kinderen te regelen en waarvan de kinderen geen klachten hebben. Landelijk maken gemiddeld 2,5% van de kinderen gebruik van de noodopvang, wij zitten hier op de Speelhoeve nog keurig onder met gemiddeld 1,3% van het totaal aantal leerlingen.

Omdat de situatie voor u thuis nog langer gaat duren, zou het kunnen dat u meer moeite gaat krijgen met het opvangen van uw kinderen. Dat vinden we heel begrijpelijk en toch moeten we ons aan de noodmaatregelen houden.

De afspraken rondom de noodopvang blijven ook de komende drie weken ongewijzigd:

De noodopvang is voor kinderen

  • Waarvan één of beide ouders in een cruciaal beroep werkzaam zijn;
  • Wanneer deze ouders zelf geen opvang kunnen regelen, en
  • Wanneer de kinderen niet verkouden zijn, niet hoesten of niezen, geen keelpijn hebben en geen koorts hebben.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen, is het van groot belang dat ouders zo min mogelijk gebruik maken van de noodopvang.
We vragen van ouders met cruciale beroepen om eerst te zoeken naar opvang in de eigen omgeving en alleen noodopvang te vragen als dit strikt noodzakelijk is. Het gaat niet om een recht op opvang maar om een noodzaak tot noodopvang. 

Gevolgen voor evenementen

Ook voor de Speelhoeve geldt dat we naar aanleiding van de coronamaatregelen de organisatie van bepaalde evenementen hebben stopgezet of het gehele evenement hebben afgelast. Tot nu toe gaat het om:

  • School Sport Olympiade op vrijdag 17 april. Deze is bedoeld voor de groepen 6 tot en met 8, de organisatie ligt bij Sport Service Wijchen, zij hebben deze dag afgelast.
  • Koningsspelen op vrijdag 17 april. We zijn met de organisatie gestopt en hebben reserveringen geannuleerd. We willen later in het jaar een dag met sport en spel organiseren.
  • Schoolreisjes op vrijdag 29 mei. We hebben alle reserveringen geannuleerd. Ook hier willen we kijken of we aan het eind van het schooljaar bijvoorbeeld een zomerfeest kunnen organiseren.

Tot slot laten we u weten dat vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, in de planning stond als een dag vrij voor de kinderen en dat blijft zo. Er zal voor die dag geen lesstof aangeboden worden. Het lijkt ons wenselijk dat er volgende week vrijdag een dagje rust wordt ingebouwd en zo heeft u een lang Paasweekend vrij.

De school is op dit moment met de eerste stap in overleg over de noodopvang op vrijdag 10 april. Zo gauw dit bekend is, laat ik het u weten.

 

 

 

 

 

 

 

Graag willen we u nogmaals een groot compliment geven voor hoe u dit thuis allemaal bolwerkt. Het is geen gemakkelijke situatie en het is hard werken, dat realiseren we ons. We merken dat we er samen goed uitkomen en dat is mede dankzij uw energie en inzet.

 

We verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Sandra Moser en Karin Boon

 

 

1900