Beste ouders en verzorgers,

 

Vanaf vandaag is de school tot en met 6 april 2020 dicht in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de kinderen niet meer in het ritme van leren en spelen zitten. Hierdoor kan opgedane kennis wegzakken. Dat is een onwenselijke situatie. We zien de komende drie weken nadrukkelijk niet als een onverwachtse extra vakantie. Daarom gaan we over op onderwijs-op-afstand.

 

Ons belangrijkste uitgangspunt en doel van onderwijs-op-afstand is:

De leerlingen zijn vanaf groep 3 dagelijks bezig met de basisvakken lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen en onderhouden daarmee de kennis en de vaardigheden die ze nu hebben en blijven in het ritme van leren en spelen.

 

Start van ons onderwijs-op-afstand

Het team van de Speelhoeve is vanmorgen gestart met het plannen en organiseren van onderwijs-op-afstand. We werken eraan dat de leerlingen vanaf woensdag 18 maart thuis bezig kunnen met schoolwerk. Zodra het onderwijs-op-afstand ingaat, hoort u dat van de leerkracht van uw kind. De start kan enigszins verschillen per groep. De leerkracht informeert u wanneer en hoe u werk voor uw kind(eren) op kunt halen en zal er daarbij voor zorgen dat u niet allemaal tegelijk op school komt.

 

We gaan per groep/leerjaar maatwerk regelen. De leerkrachten spreken met elkaar af:

  • Hoeveel tijd zij per dag verwachten dat de leerlingen met schoolwerk bezig gaan.
  • Met welke werkzaamheden de leerlingen bezig gaan om het huidige niveau vast te houden en te trainen.
  • Hoe zij bijhouden wat de leerlingen hebben gedaan en welke resultaten ze hebben behaald.
  1. We gaan ervan uit dat het werk dat we geven voor zich spreekt en we verwachten niet van ouders dat ze instructies gaan geven.

Voor de kinderen is het belangrijk dat ze elke dag iets doen, dat heeft het meeste effect op het vasthouden van vaardigheden. Dus graag elke dag oefenen en niet alles op één dag.

 

Digitaal leren

Voor digitaal leerwerk is het een voorwaarde dat kinderen thuis kunnen inloggen op Basispoort. Basispoort geeft toegang tot de digitale leermiddelen die we op school gebruiken. Kinderen vanaf groep 3 zijn gewend om met deze digitale middelen te werken.

In de bijlage treft u een instructie aan over het thuis inloggen in basispoort. U hoeft hier nog niets mee te doen op dit moment. U krijgt te zijner tijd via de leerkracht verdere informatie over het tijdstip van inloggen en de leermiddelen die voor de betreffende groep worden ingezet.

Daarnaast zoeken we naar goede leeractiviteiten op bestaande sites waar kinderen op niveau kunnen oefenen en waar leerkrachten via een dashboard kunnen meekijken.

 

Begeleiding van de leerkracht tijdens het thuis leren

De leerkracht van uw kind die op die dag werkt is tussen 10:00 en 14:00 uur bereikbaar via Parro. Daar kunt u terecht met vragen over het werk van uw kind.

 

Kortom:

Onderwijs-op-afstand voor de leerlingen van de Speelhoeve is in de maak. U wordt via de leerkracht van uw kind op de hoogte gebracht van wat de kinderen kunnen doen, hoe ze dat gaan doen en wat nodig is om aan het werk te gaan.

 

We bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking en verwachten dat we op deze manier het onderwijs zo goed mogelijk door kunnen laten gaan.

 

Met vriendelijke groet, namens het team van de Speelhoeve,

Sandra Moser en Karin Boon

1710