Beste ouders en verzorgers,

 

Zojuist is bekend geworden dat scholen de komende drie weken alleen open zijn voor kinderen van ouders in ‘vitale beroepen’, voor zover die kinderen geen verkoudheidsklachten of koorts hebben. In deze brief lichten we toe wat dit voor onze school betekent.

 

Coronacrisis

In de coronacrisis zijn twee zaken belangrijk;

  1. De verspreiding van het coronavirus vertragen.
  2. De zorgcapaciteit vergroten.

 

De overheid vraagt van het onderwijs:

  • de scholen te sluiten, om de verspreiding van het virus te vertragen.
  • opvang te verzorgen voor kinderen van ouders met vitale beroepen, zodat de zorgcapaciteit zo groot mogelijk blijft.

Kans & Kleur aanvaardt deze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Maatregelen

Op basis van de overheidsmaatregelen zijn onze scholen vanaf morgen gesloten.

Wel blijven wij per school opvang verzorgen voor alle leerlingen zonder klachten van ouders in vitale beroepen.

 

Medewerkers zonder klachten verzorgen deze opvang. Ook De eerste stap zal medewerkers zonder corona-gerelateerde klachten beschikbaar houden voor opvang.

 

De eerste prioriteit ligt bij de sluiting van de scholen en het open houden van een noodzakelijke opvang. Pas als dit draait kunnen wij uitzoeken of en hoe we thuisonderwijs of onderwijs op afstand kunnen realiseren. Dat is voor vandaag en morgen niet aan orde.

 

Kader voor opvang

  1. De opvang is alleen toegankelijk voor leerlingen en medewerkers zonder corona-gerelateerde klachten;
  2. De opvang is alleen toegankelijk voor leerlingen van ouders in vitale beroepen.

 

Wat ‘vitale beroepen’ zijn, is te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 

Handhaving van het kader

Ad 1. Kans & Kleur ziet er streng op toe dat alleen medewerkers en leerlingen zonder klachten naar deze opvang komen. De schoolleiding stuurt medewerkers met lichte klachten direct naar huis en vraagt ouders van leerlingen met lichte klachten hun kind onmiddellijk op te halen.

 

Ad 2. Kans & Kleur laat de beoordeling van de noodzakelijkheid van de opvang over aan de verantwoordelijkheid van ouders. Kans & Kleur doet een appél op ouders om eerst naar andere opvangmogelijkheden te zoeken en alleen van deze opvang gebruik te maken als het strikt noodzakelijk is.

 

Maandag 16 maart

Medewerkers zonder klachten komen maandag naar de eigen school voor de opvang van kinderen en de start van de organisatie van het onderwijs op afstand.

Als zij zelf geen opvang voor hun eigen kinderen kunnen organiseren kunnen zij hen, als zij geen corona-gerelateerde klachten hebben, meenemen naar de opvang van de school.

 

Namens het schoolteam, de kinderen en de ouders van onze school, danken wij u voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

Sandra Moser en Karin Boon

 

1681