De projectweken staan ingepland van 16 maart tot en met 3 april. Dit jaar staan ze in het teken van techniek. We gaan het organiseren zoals we ook de thema’s bij Argus Clou organiseren bij geschiedenis en aardrijkskunde. Aan de hand van opdrachtkaarten kiezen de leerlingen zelf activiteiten. Dit kan alleen zijn, maar meestal samen met andere kinderen. De opdrachtkaarten zijn verdeeld in kleuren die elk een soort opdracht vertegenwoordigen. Zo hebben we onder andere denk-opdrachten en doe-opdrachten. De kinderen hebben tijd voor meerdere opdrachten en kiezen uit verschillende kleuren. Bij deze manier van werken gaat het vooral om het proces en het aanleren van vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en creativiteit.

Ook dit jaar sluiten we het project af met een moment waarop u allemaal van harte welkom bent. Dit is voor de groepen 1 tot en met 6 op vrijdag 3 april.

Omdat op vrijdag 3 april ook de jaarlijkse Techniekdag Wijchen voor de groepen 7 en 8 is, zal de afsluiting van het project op locatie Kraaijenberg op woensdag 1 april zijn. U krijgt over deze afsluitingen te zijner tijd nog meer informatie.

1666