In de week van 10 tot en met 14 februari is weer de Kanjerweek georganiseerd. Daar waar mogelijk startte de dag met ouders in de klas. Op elke dag staat een thema centraal. Zo ging het op maandag om vertrouwen. Op dinsdag was het thema samenwerken en hebben twee groepen samen een activiteit gedaan. Op woensdag ging het over complimenten geven, op donderdag stond conflicten oplossen centraal en tenslotte op vrijdag het geven en ontvangen van feedback.

Daarnaast was er voor iedere groep een interactieve voorstelling van het Kanjertheater. Bij sommige groepen was dit met de eigen groep en daar mochten de leerlingen bijvoorbeeld het verhaal een andere complotwending geven.

We hebben weer een fijne Kanjerweek achter de rug!

1700