Op de kalender voor ouders staat dat de avondvierdaagse dit jaar in de week van 2 tot en met 5 juni zou zijn. Dit is niet correct.

De avondvierdaagse is in 2020 in de week van

9 tot en met 12 juni.

Dit betekent dat dit in een week is dat we ook Cito-toetsen afnemen. Dat is nu eenmaal de periode van het jaar waarin afname van de toetsen is voorgeschreven door de Cito. We zullen er op de dagen tijdens de avondvierdaagse rekening mee houden dat dan geen grote toetsen worden afgenomen, maar wel bijvoorbeeld de woordenschattoets, de drie-minuten-toets of het AVI-lezen.

1647