Bij de start in het nieuwe jaar zijn er een paar veranderingen in het team, die we graag aan alle ouders mededelen. De ouders van de betreffende groepen zijn al op de hoogte gebracht middels een brief. Het gaat om het volgende:
• Juf Elly van groep 4/5 heeft zwangerschapsverlof in de maanden januari tot en met april. Juf Marie-Louise en juf Dolinde geven in die maanden les aan deze groep. Omdat juf Dolinde nu nog op vrijdag les geeft in groep 8A, komt daar juf Janneke Ghijssen les geven.
• Juf Rianne van groep 3B heeft een andere baan en zal per 1 februari niet meer werkzaam zijn op de Speelhoeve. Juf Nicole Pöttgens en juf Nathaly gaan les geven in die groep.
• Op maandag 6 januari strat de instroomgroep. Juf Manou komt daar fulltime les geven.

2265