Wij zijn de interne contactpersonen op de Speelhoeve. Wij zijn er voor leerlingen, ouders en medewerkers

Bij onze leerlingen komen we na de kerstvakantie langs in de klassen met de volgende introductie: Soms gaan dingen niet zoals je graag zou willen. Je hebt al een hele tijd ruzie met iemand op school of thuis, je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt. Of je moet een geheim bewaren, maar het is eigenlijk een heel vervelend geheim. En niet zo maar een beetje, het zit je echt behoorlijk dwars. Dan wordt het tijd om een oplossing te zoeken. Je praat het eerst uit met degene met wie je een probleem mee hebt. Dat is meestal de goede manier. Vaak lukt het ook door er met iemand anders over te praten, zoals je papa, je mama, de oppas, je opa of oma, je vriend of vriendin, je juf of meester. Zij kunnen je helpen je probleem op te lossen.
Als dat allemaal niet werkt dan kun je bij een van ons terecht. We proberen je te helpen met het vinden van een oplossing. Vul in je klas een kaart in, stop deze in de ‘luisterbus’ en we nemen contact met jou op.

Zoals hierboven al geschreven, zijn wij er ook voor ouders:
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of worden er af en toe fouten gemaakt. Deze zaken worden in eerste instantie met de leerkracht van uw kind en/of direct betrokkenen besproken.
Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt, goed naar u en uw kind luistert en samen naar de best mogelijke oplossing zoekt. Gaat het om de didactische, pedagogische of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit, dan is de groepsleerkracht altijd het eerste aanspreekpunt.
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dit bespreken met de directie, de teamleider, de intern begeleider of de interne contactpersoon.
Deze laatste is door de directie van de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen en ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden behandeld.
Onze e-mailadressen zijn:
Dolinde Weijers (dolinde.weijers@nullkansenkleur.nl), Inge Klinkhamer (inge.klinkhamer@nullkansenkleur.nl) en Marloes Hoeksema-Hofmans (marloes.hofmans@nullkansenkleur.nl)
Elke ouder of elk kind kan een beroep op ons doen als er problemen zijn, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht en/of directie over durft te praten of wilt praten.
Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind.

Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van belang om met de interne contactpersoon hierover te praten. Dit kan ook als het kinderen uit uw omgeving betreft om wie u zich zorgen maakt.
Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, fysiek geweld, geweld of inbreuk op de privacy.
In het overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. De intern contactpersoon lost het probleem/de klacht niet voor u op, maar zorgt ervoor dat u naar de juiste persoon verwezen wordt die dit wel met u kan doen.

2592