In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan die consequenties heeft voor het delen van privacygevoelige gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals foto’s. Om de privacy van onze leerlingen te waarborgen gelden er strenge regels. We houden u graag op de hoogte van het proces rondom het verfijnen van de wijze van het delen van foto’s op onze school.

We vragen ouders met klem om zeer terughoudend te zijn in het maken van foto’s rondom de school. Het delen van deze foto’s op social media is verboden wanneer er andere personen dan het eigen kind op de foto’s staan. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de ouders.
Hoe kunnen we dan toch tegemoet komen aan het delen van foto’s uit de schoolomgeving? Foto’s die op of rond school gemaakt zijn, kunnen worden gedeeld in onze school-app Parro, waar foto’s beveiligd zijn opgeslagen.
– We spreken af dat de groepscontactouder (GCO) in de groepen foto’s mag maken. Hij of zij is door de leerkracht op de hoogte gesteld welke kinderen niet op de foto mogen. Andere (aanwezige) ouders maken geen foto’s. De gemaakte foto’s worden door de groepsleerkracht gedeeld op Parro, ons beveiligd communicatiemiddel.
– Bij het vieren van een verjaardag in groep 1/2, mogen de ouders een foto maken van hun jarige kind in de klas. Op deze foto staan geen andere kinderen. Verder worden er geen foto’s gemaakt.
– Leerkrachten kunnen af en toe wat foto’s maken van werkjes van kinderen of een sfeerfoto van de groep. Ze kunnen de foto’s met u delen via Parro.
Met deze afspraken verwachten we dat iedereen zich erin kan vinden en dat we zo met elkaar ervoor zorgen dat we ons aan de privacywetgeving houden.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

1903