De wet AVG schrijft voor dat het belangrijk is om expliciet toestemming te vragen aan ouders van minderjarigen wanneer op school foto’s van leerlingen worden gebruikt. U kunt in Parro aangeven welke privacyvoorkeuren u heeft. We vragen jaarlijks uw aandacht voor het invullen dan wel checken/herzien van de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren).

U kunt per kind aangeven waar u wel en geen toestemming voor geeft in Parro via ‘Instellingen / mijn Profiel / mijn kinderen / ooo / open instellingen / privacyvoorkeur aangeven’. Wilt u foto’s van uw kind kunnen ontvangen in Parro, let er dan op dat u toestemming geeft voor “Beeldmateriaal Parro”. Loop gerust even binnen mocht u hulp wensen met het invullen.

1855