Bij de start van het schooljaar is er veel te doen geweest rondom het trakteren op school.
Voor alle duidelijkheid: de Speelhoeve is geen ‘Gezonde school’. Dit is een soort keurmerk dat je ontvangt als je aan een aantal voorwaarden voldoet. We hebben als school niet de wens aan dit keurmerk te voldoen.
Wel vinden we het belangrijk dat kinderen gezond eten en snacken. Al zolang als we het ons kunnen herinneren, eten alle kinderen fruit als tien-uurtje. En ook bij de invoering van het vijf-gelijke-dagen model zijn we gegaan voor een gezonde lunch zonder snoep en koek.
Wat het trakteren van de kinderen betreft willen we hierbij aansluiten. Op onze school trakteren kinderen geen snoep of koek (dus geen zaken die uit het snoep- of koekschap van de supermarkt komen). Zo zorgen we er met elkaar voor dat kinderen leren dat gezonde dingen trakteren en eten ook heel feestelijk is. Bovendien hebben ouders hierdoor zelf zeggenschap over de hoeveelheid die hun kind snoept.
Als school maken we voor feesten zoals bijvoorbeeld een jubileumviering (eens in de vijf jaar) of een Sinterklaasviering graag een uitzondering.

1920