Al een paar jaar leeft op de Speelhoeve en bij de Eerste Stap Blauwe Hof, de wens om ons te ontwikkelen tot een Kindcentrum.
De kenmerken van een Kindcentrum zijn:
• Iedereen die in het Kindcentrum werkt, heeft één visie op de wijze waarop kinderen leren en spelen. Dat is het fundament van het Kindcentrum. Kinderen leren en spelen, binnen en buiten schooltijd, in het Kindcentrum en kunnen daar hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.
• In het Kindcentrum komen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd en er zijn individuele ontwikkelingsplannen.
• Het Kindcentrum biedt onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel. Met verplichte en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen.
• Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers en vakleerkrachten vormen één team. Zo nodig halen ze deskundigen van buiten naar binnen.
We hebben ervoor gekozen om de ontwikkeling stap voor stap te laten verlopen en er komt een moment waarop we onszelf Kindcentrum kunnen gaan noemen. Mocht u in de nabije toekomst horen dat we iets doen of organiseren vanuit het gedachtegoed van een Kindcentrum, dan weet u waar deze vandaan komt. We zullen u gaandeweg op de hoogte houden van wat we doen en hoe we ons ontwikkelen als toekomstig Kindcentrum.

2438