De Speelhoeve heeft een Klankbordgroep, waarin ouders met ons in gesprek zijn over allerlei zaken die de school aangaan. We komen 5 of 6 keer bij elkaar en hebben dan gesprekken over beleidszaken of activiteiten. Vaak gaat het over de beleving vanuit het ouderperspectief. De Klankbordgroep heeft geen rechten, zoals de Medezeggenschapsraad die wel heeft. Met de input vanuit de Klankbordgroep passen we wel afspraken aan, communiceren we duidelijker of bespreken we zaken in het team waar ouders belang aan hechten. Voor ons als school is de Klankbordgroep van grote waarde.
Omdat er de afgelopen maanden een aantal leden met de Klankbordgroep zijn gestopt, zoeken we nieuwe mensen om zich bij ons aan te sluiten. Heb je zin om je mening te laten horen en met ons mee te denken, kom er dan bij! Graag zelfs!
Je kunt je melden bij Karin via karin.boon@nullkansenkleur.nl.

2036