We melden alvast dat de eerste ronde driehoekgesprekken plaatsvinden tussen 9 en 19 september.

2216