Beste ouders,

Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Karen Hanssen en komend schooljaar ben ik verbonden als schoolmaatschappelijk werker aan de Speelhoeve. Samen met mijn vriend en twee kinderen (leeftijd 4 en 6) woon ik in Nijmegen.

Komend schooljaar zou ik vanuit mijn rol als schoolmaatschappelijk werker met u mee willen denken of ondersteunen wanneer er zorgen of vragen zijn rondom de ontwikkeling van uw kind. Het schoolmaatschappelijk werk is een onafhankelijke partij die consultatie en advies biedt, kortdurende hulpverlening kan geven en kan verwijzen  naar zorg wanneer nodig.

 

Mijn achtergrond en ervaring ligt in de jeugdhulpverlening. Ik heb acht jaar gewerkt als pedagogisch medewerker op een behandelgroep voor jongeren met gedragsproblemen. Daarna ben ik  drie jaar werkzaam geweest als ambulant gezinsbegeleider, waarbij ik gezinnen begeleidde met opvoedproblematiek.

 

Inloopspreekuur voor opvoedvragen

Vanaf komend schooljaar zet ik mijn expertise in om samen vroegtijdig sociaal- emotionele problemen te signaleren bij uw kind om deze vervolgens samen aan te pakken. Daarom is er vanaf dit schooljaar op de Speelhoeve een inloopspreekuur. Het inloopspreekuur is bedoeld voor ouders die op een laagdrempelige manier in gesprek willen gaan over de opvoeding en/of ontwikkeling van hun kind. Bijvoorbeeld over (gedrags)problemen in de thuissituatie of in schoolsituaties.  Vragen die bijvoorbeeld voorbij kunnen komen zijn: Welke aanpak en benadering past bij het gedrag van mijn kind? Op welke manier kan ik mijn kind begrenzen? Hoe kan ik mijn kind ondersteunen om meer zelfvertrouwen te krijgen?

Wanneer: Op dinsdag in de oneven weken

Tijd:  13.30u tot 14.30u

Locatie: De Speelhoeve, wijkruimte.

 

Groepsaanbod (vanaf 8 jaar)

Komend schooljaar zijn er groepstrainingen die worden aangeboden vanuit het schoolmaatschappelijk werk.

Groepstrainingen die worden gegeven zijn: Lotgenoten contact voor kinderen van gescheiden ouders en de Rots-  en water weerbaarheidstraining. Samen met u en school gaan wij in gesprek over de hulpvraag en kijken we of dit hulpaanbod past bij uw kind.

 

Aanmeldingen voor het schoolmaatschappelijk werk gaan via de intern begeleider Carmen Daalmans.

 

Vriendelijke groet,

 

Karen Hanssen

Schoolmaatschappelijk werk

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

 

 

 

322