De afgelopen tijd heeft u de term kindcentrum misschien al eens gehoord en heeft u zich afgevraagd wat dat is. De Speelhoeve wil zich samen met de eerste stap doorontwikkelen naar een kindcentrum.
Het fundament van een kindcentrum is dat iedereen die in het kindcentrum werkt, dezelfde visie heeft op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. In het kindcentrum leren en spelen kinderen binnen en buiten schooltijd en kunnen daar hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. Het pedagogisch klimaat berust op de Kanjertraining en ook de medewerkers van de eerste stap zijn inmiddels in de Kanjertraining opgeleid.
Op de langere termijn komen in een kindcentrum baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd en er zijn individuele ontwikkelingsplannen.
Op de kortere termijn biedt het kindcentrum onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel. De organisatie van het waterpret festijn was een eerste activiteit die door school, kinderopvang en wijkvereniging gezamenlijk georganiseerd is. In de toekomst zullen er meer naschoolse activiteiten zijn. Het afgelopen jaar zijn we met elkaar in gesprek geweest en hebben we met de medewerkers van de school en de kinderopvang gezamenlijke studiemomenten gehad.
Het is onze intentie om in de loop van het komende schooljaar als kindcentrum een start te maken.

2359