Naast het schooljaar zit ook het MR-jaar er weer bijna op. In de laatste vergaderingen zijn er diverse onderwerpen besproken zoals o.a.:
• de groepsindeling (wel of geen combinatie klas)
• besteding van innovatie-gelden
• schoolplannen
Maar ook zaken zoals beleid omtrent fotograferen en de start van de dag (naar binnen brengen van de kinderen in groep 3 en 4) komen aan bod.
Als MR hebben wij hierin een belangrijke stem en soms zijn wij hierin als MR-leden unaniem, maar soms hebben we ook geheel verschillende belangen. Met de mix van 3 ouders en 3 docenten hebben we echter ook verschillende inzichten en door middel van positief overleg kunnen we hierdoor een goede balans vinden en de beste keuzes maken in het belang van de kinderen op de Speelhoeve.
Meer informatie over de MR is te vinden onder het kopje medezeggenschapsraad op de website van de Speelhoeve.
Feedback is altijd welkom en kunt u persoonlijk aan de MR leden kwijt of via MR.Speelhoeve@nullkansenkleur.nl.

2292