Binnen Kans & Kleur doen wij mee aan een pilot, waarin we automatisch via het Leerlingvolgsysteem van Cito gegevens aanleveren voor het Nationaal Cohort Onderzoek. We doen mee zodat wij als Kans & Kleur inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van ons onderwijs.

In de nieuwsbrief staat de gehele tekst met uitleg over het onderzoek en de manier waarop u bezwaar kunt maken. Deze informatie is ook op de website te vinden: Nationaal Cohort Onderzoek.

We kijken uit naar de uitslag van het onderzoek en danken u voor uw medewerking. 

2372