In de afgelopen maand heeft u voor ons een vragenlijst over veiligheid in gevuld. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben ook een vragenlijst ingevuld.

De leerlingen geven de school twee rapportcijfers: een 8,5 voor de veiligheid op school en een 8,4 voor het naar de zin hebben op school. Op alle beleidsterreinen ligt bij de leerlingen de gemiddelde score van onze school hoger dan de gemiddelde score van andere (vergelijkbare) scholen. De leerlingen geven wel aan dat de leraren niet altijd optreden als ze voor een medeleerling bang zijn of door een klasgenoot voor gek worden gezet.

Dit aandachtspunt zien we ook terug in de vragenlijst van ouders. De ouders hebben de school ook twee rapportcijfers gegeven: Een 7,8 voor de veiligheid op school en een 7,9 voor het naar de zin hebben op school van hun kind(eren). Ouders geven aandachtspunten aan bij zowel het optreden van de leraar als bij de opstelling (houding) van de leerling.

We nemen deze aandachtspunten op in ons nieuwe schoolplan.

2469