Nadat er op 31 januari door de groepen 5 tot en met 8 gestemd is op een  klassenvertegenwoordiger, is de leerlingenraad op 12 februari en 8 april bij elkaar geweest. De 3e keer dit jaar zal de leerlingenraad bijeenkomen op 18 juni. Juf Inge begeleidt de leerlingenraad en deze vindt plaats op de hoofdlocatie.

Ter voorbereiding van de leerlingenraad wordt de leden gevraagd in hun eigen groep een aantal zaken te inventariseren. Die input neemt de klassenvertegenwoordiger mee naar de bijeenkomst van de leerlingenraad.

Zo was er een vraag vanuit de vervangerspool: ‘Wat verwacht een klas van een invaller?’. Voor de ouderraad hebben de groepen ideeën geïnventariseerd om aan te schaffen voor de leerlingen.

Na elke leerlingenraad worden notulen uitgewerkt en koppelen de leden wat besproken is terug in hun groep.

2453