Naar aanleiding van de ervaringen rondom de afspraken over fotograferen, hebben we het beleid bijgesteld en aangescherpt. We zijn met elkaar in een proces van verandering rondom onze privacy en dit vraagt om continue dialoog. In de MR en OR is besproken dat de afspraak zoals die nu is, we fotograferen niet, niet te handhaven is. Het kost ons nog te veel tijd en energie, die we liever in het geven van goed onderwijs steken.

Graag willen we het gaan proberen met de volgende afspraken en ideeën:

  1. Via de OR richten we een groepje ouders op die graag en goed kunnen fotograferen. Als er dan schoolactiviteiten zijn, zoals de ontvangst van Sinterklaas of een expositie, dan vragen we aan de OR een fotograaf te regelen die foto’s maakt.
  2. In de groepen mag de groepscontactouder (GCO) foto’s maken. Hij of zij is op de hoogte welke kinderen niet op de foto mogen. De gemaakte foto’s mogen worden gedeeld op Parro, ons beveiligd communicatiemiddel. Andere aanwezige ouders maken geen foto’s.
  3. Bij het vieren van een verjaardag in groep 1/2, mogen de ouders een foto maken van hun jarige kind in de klas. Op deze foto staan geen andere kinderen. Verder worden er geen foto’s meer gemaakt.
  4. We vragen ouders met klem om zeer terughoudend te zijn in het maken van foto’s rondom de school. Het plaatsen van foto’s op social media is verboden. Daar zijn ouders zelf verantwoordelijk voor.
  5. Bij speciale gelegenheden, zoals de afgelopen expositie, ruimen we een tijd in waarop u een foto van uw kind bij zijn of haar kunstwerk kan maken. Ouders die niet willen dat hun kind op een foto komt, kunnen dan opzij stappen of weg gaan.
  6. Leerkrachten zullen ook af en toe wat foto’s maken van werkjes van kinderen. Ze zullen de foto’s met u delen via Parro.

Met deze afspraken verwachten we dat iedereen zich erin kan vinden en dat we zo met elkaar ervoor zorgen dat we ons aan de privacywetgeving houden.

Alvast heel veel dank voor uw medewerking

2328