In de tweede nieuwsbrief van dit jaar schreven we dat er nog geen nieuw plan was ter vervanging van het Speelhoevepodium. Wel staat er twee keer ‘Open podium’ opgenomen op de kalender voor ouders. De tweede datum is 29 maart. Ook voor deze datum is er nog geen plan. Er zal op 29 maart dan ook geen ‘Open podium’ zijn.
Wat we in de toekomst willen wat betreft lessen in drama, muziek en dans, gaan we intern met het team bespreken. Wat daar uitkomt zullen we dan met u communiceren.

2468