Vanaf nu zal steeds vaker aan ouders gevraagd worden om documenten te ondertekenen. Het is de bedoeling dat, wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, er een plan van aanpak gemaakt wordt door de leerkracht. In veel gevallen zal de leerkracht dit plan van aanpak met de ouders bespreken. Als u het plan met de leerkracht besproken heeft, zal deze u vragen er een handtekening onder te zetten. Daarmee is in het dossier duidelijk dat het met u besproken is. We willen daarmee vooral voorkomen dat ouders niet op de hoogte zijn van een plan van aanpak. Voor u is dit een zekerheid, zodat u ervan uit kunt gaan dat een eventueel plan van aanpak voor uw kind altijd met u besproken wordt.

2590