Graag maken we met alle ouders en verzorgers van de Speelhoeve de afspraak dat er op school geen foto’s of filmpjes meer gemaakt worden. Dat betekent dat er tijdens activiteiten in en om de school en ook tijdens excursies en schoolreisjes door niemand meer gefotografeerd gaat worden. Ook niet door medewerkers van de school. U zult in de toekomst gaan ervaren dat er geen foto’s meer op facebook komen.

We hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid. Namelijk dat het maken van foto’s in alledaagse situaties niet meer vanzelfsprekend is. Door de nieuwe wetgeving rondom privacy is er een proces van bewustwording in gang gezet. Het gaat er om dat iedereen persoonlijk beslist over het wel of niet op de foto komen. Voor iedereen persoonlijk geldt dat je privacy-voorkeuren aangeeft en dat we deze voorkeuren van elkaar respecteren.

Op de basisschool is het onmogelijk om te allen tijde tegemoet te komen aan ieders privacy-voorkeur. Onze basis werkzaamheden is goed onderwijs geven. Daar hoort niet bij dat we onze tijd besteden aan het uitzoeken van foto’s waarop slechts kinderen staan waarvoor wel toestemming is gegeven.

Als ouders in de school foto’s maken (of filmen), is ook niet te garanderen dat er alleen kinderen in beeld komen waar toestemming voor is gegeven.
Om te voorkomen dat er in de ene groep wel foto’s gemaakt gaan worden, omdat iedereen toestemming geeft en in de andere niet, gaan we voor de afspraak dat we helemaal niet meer fotograferen of filmen.

Het maken van een foto of filmpje is een eigen leven gaan leiden. Iedereen heeft immers een foto- en filmtoestel op zak. Nog niet zo lang gelden was dit niet zo. In die tijd hadden ouders geen uitgebreide beeldrapportages van wat er op school gebeurde. Naar die tijd gaan we weer terug.
We rekenen er op dat iedereen zich aan deze afspraak gaat houden en dat we elkaar er aan helpen herinneren als we het even vergeten zijn. Alvast bedankt!

2567