In het kader van eigenaarschap, meervoudige publieke verantwoording en het stimuleren van actief burgerschap vinden wij het belangrijk dat leerlingen gehoord worden en inspraak hebben op de gang van zaken op school. 

 

Uit de groepen 5 tot en met 8 wordt één klassenvertegenwoordiger afgevaardigd naar een leerlingenraad die vier keer per schooljaar onder schooltijd plaatsvindt van 13:00-14:00. Een leerkracht begeleidt de leerlingenraad.  

 

Er wordt op dit moment volop campagne gevoerd en op donderdag 31 januari wordt er gestemd. Dinsdag 5 februari maakt juf Karin per groep bekend wie de verkozen klassenvertegenwoordiger is.  

2440