Zoals u weet hebben we in het basisonderwijs te maken met een leerkrachtentekort.

 

Kans & Kleur heeft een helder beleid en duidelijke afspraken met samenwerkingspartners om zorg te dragen voor vervanging bij afwezigheid van leerkrachten. Wij werken samen met een vervangerspool (CPV Ingenium), waarbij meerdere schoolbesturen aangesloten zijn. Het aantal vaste medewerkers in deze vervangerspool is fors uitgebreid. Door het leerkrachtentekort blijkt het echter steeds vaker moeilijk of soms onmogelijk om vervanging te regelen.

 

Nu de periode aanbreekt waarin meer mensen ziek worden, kijken we met zorg naar de consequenties hiervan. Het is belangrijk dat we niet in elke nieuwe situatie opnieuw moeten nadenken over alle opties. Daarnaast is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.

 

De Speelhoeve hanteert de uitgangspunten dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd moet blijven en dat de overige collega’s zo goed mogelijk hun taak kunnen blijven uitvoeren.

 

De volgende afwegingen zijn voor ons als school belangrijk om te komen tot goede keuzes:

  • Bij vervanging van een leerkracht wordt een vervanger vanuit de vervangerspool ingezet.
  • Indien er geen vervanger beschikbaar is, onderzoeken we of de vervanging intern opgelost kan worden.
  • Personeel met een ambulante taak; directeur, teamleider, intern begeleiders en onderwijsassistenten worden niet ingezet om een zieke leerkracht te vervangen.
  • Indien het niet mogelijk blijkt een geschikte vervanger te vinden, zijn er twee mogelijkheden:
  1. Wanneer we ouders voor 21:00 uur ’s avonds via Parro kunnen bereiken, vragen we u uw kind de volgende dag thuis te houden. Dit is voor maximaal één dag.
  2. Wanneer we ouders niet meer kunnen bereiken, verdelen we de leerlingen over andere groepen. Dit doen we voor maximaal één dag. Bij verdeling over andere groepen komt de kwaliteit van het onderwijs onder druk te staan.
  • In elke groep is een noodplan aanwezig, dat ingezet wordt bij verdeling van de leerlingen over andere groepen.
  • Wanneer u echt geen opvang heeft voor uw kind, wordt uw kind in een andere groep opgevangen. Uw kind krijgt deze dag geen onderwijs.
  • Indien vervanging nog langer niet voorhanden is, worden andere groepen afwisselend verzocht één dag thuis te blijven.

 

Wij begrijpen dat deze noodoplossingen niet wenselijk zijn voor u als ouder en vooral niet voor uw kind(eren). Toch hopen we op uw begrip voor deze situatie.

3050