De afgelopen periode hebben we vanaf groep 4 tot en met groep 8 oudergesprekken gevoerd met de kinderen erbij en blijven we dat doen. Graag laten we u weten waarom we de driehoeksgesprekken belangrijk vinden.

 

Op de Speelhoeve willen we kinderen meer eigenaarschap geven, de kinderen medeverantwoordelijk maken en zelf actief betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Door kinderen meer inspraak te geven neemt hun motivatie en betrokkenheid toe. Gemotiveerd zijn betekent dat een kind in beweging komt en gaat handelen.

 

Ouders en leerkrachten delen een gemeenschappelijk belang: dat het kind gezien zijn mogelijkheden en talenten zich optimaal ontwikkelt op school en thuis. De school, leerling en ouders werken samen aan een aanpak die de ontwikkeling van de leerling stimuleert.

 

U vindt in het rapport de reflectiebladen die de kinderen invullen voordat ze hun rapport mee naar huis krijgen. Aan de hand van deze reflectiebladen, gaan de kinderen samen met ouders en leerkracht het driehoeksgesprek in. Doelen en resultaten worden besproken, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.

 

We kijken uit naar de komende driehoeksgesprekken!

3152