Op 22 januari start de bovenschoolse Impulsklas in Wijchen. De Impulsklas is voor kinderen met een werkhoudings-, gedrags-, en/of een sociaal-emotioneel probleem. Bijvoorbeeld concentratie, moeite met regels, faalangst, startproblemen of het werk steeds niet af hebben. De kinderen komen, in een groep van maximaal 8 kinderen, één dagdeel per week samen gedurende ongeveer 11 bijeenkomsten. Eén ouder of verzorger komt mee voor de begeleiding. Op deze manier wordt intensief samen gewerkt tussen school en ouders en wordt ervoor gezorgd dat de transfer van het geleerde in de Impulsklas plaatsvindt naar de klassensituatie.

2994