De Speelhoeve doet mee met een onderzoek naar het technisch lezen van Luc Koning, een bekend orthopedagoog op het gebied van lezen en spelling.

De laatste jaren is vooral het accent op de snelheid gelegd; het zogenaamde racelezen. In het onderzoek wordt de focus gelegd op nauwkeurig lezen. Dit heet redzaamheidslezen.

 

Het onderzoek start in groep 3. De leerlingen worden gevolgd aan de hand van de Drie Minuten Toets (DMT)- toets. Deze toets wordt afgenomen in februari en juni. Dezelfde leerlingen worden gevolgd tot en met groep 7. Het onderzoek duurt dus 5 jaar. De ouders van de leerlingen van groep 3 hebben hier al bericht over gehad.

 

De leerkrachten van groep 3 wordt ook gevraagd om op een andere manier de toets af te nemen. De leerkracht zegt: Niet racen bij het lezen, maar lezen wat er staat. Na het toetsen op deze manier wordt de leesontwikkeling beoordeeld met onder, op of boven het redzaamheidsniveau.

 

U kunt nog meer informatie vinden  op www.redzaamheidslezen.nl

2585