In het kader van meervoudige publieke verantwoording en het stimuleren van actief burgerschap vinden wij het belangrijk dat leerlingen gehoord worden en inspraak hebben op de gang van zaken op school. We willen die inspraak vormgeven door in januari 2019 een leerlingenraad op te richten en op 8 februari de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad te plannen. In januari wordt campagne gevoerd en volgen er verkiezingen in de groepen. We houden u op de hoogte.

2517