De Speelhoeve wil graag weten hoe zij het leesonderwijs kan verbeteren. Hiervoor is de school een project gestart samen met een onderzoeksgroep. In dit project is een nieuwe leestoets ontwikkeld. Met deze toets krijgt de leerkracht veel informatie over de leesvaardigheid van de leerlingen. Daarmee kan de leerkracht de lessen beter laten aansluiten bij de leerlingen. Dit schooljaar vindt er op school een onderzoek plaats. We onderzoeken of de toets de leerkracht helpt bij het verbeteren van leesonderwijs.

Wat houdt het onderzoek in voor de kinderen?
Het onderzoek vindt plaats tussen augustus 2018 en januari 2019 bij leerlingen in groep 5, 6 en 7. Aan de start van het onderzoek maken leerlingen een toets op de computer. Ook vullen leerlingen aan het begin en einde van het project een korte digitale vragenlijst in en er wordt een leesles geobserveerd. In verband met de privacy vragen we de betrokken ouders aan te geven of hun kind wel of niet met het onderzoek mee mag doen. Deze ouders hebben vorige week een mail hierover ontvangen.

2646