In de week van 12 tot en met 16 november staat een Open lesweek gepland. Dit houdt in dat u een les van uw kind kunt bijwonen. Per groep of bouw (bijvoorbeeld alle kleutergroepen of alle groepen 4) bepalen de leerkrachten welke lessen open zijn om ouders te ontvangen. Per les zullen er 4 of 5 krukken in de klas staan. Volgende week zal er via Parro ingeschreven kunnen gaan worden voor het bijwonen van een les.

Er zijn een paar spelregels:

  • De open lessen zijn nadrukkelijk bedoeld voor de ouders en verzorgers van de kinderen. Dus niet voor opa’s en oma’s of andere belangstellenden. U kunt één keer komen kijken.
  • De leerkracht zet de krukken klaar en bepaalt de tijd dat u welkom bent.
  • U komt in de school terwijl er een gewone lesdag is. De regels die voor de kinderen gelden, gelden dan ook voor u. We vragen u stil te zijn op de gang.

De gymlessen van meester Jasper zijn te bezoeken, ook daarvoor komt een inschrijving via Parro. We hopen op een mooie week met een goed kijkje achter de schermen en veel betrokkenheid van ouders.

2649