Vorig schooljaar hebben we het luizenprotocol herzien en volgen we de nieuwste adviezen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We hebben in het protocol opgenomen dat, indien er in een groep tijdens 3 achtereenvolgende controles luizen e/o neten worden geconstateerd bij dezelfde leerling(en), wij de schoolverpleegkundige vragen thuis te komen ondersteunen in de strijd tegen de luizen e/o neten. De leerkracht informeert u hierover en vervolgens neemt de schoolverpleegkundige contact met u op.

We merken dat het controleren op luizen op school soms lange tijd in beslag neemt omdat er (te) weinig ouders zijn om te controleren. Indien u een kwartiertje heeft ‘s ochtends, zou het fijn zijn wanneer u mee komt controleren om 08:30. Vele handen maken licht werk.

Wat wordt er op dat moment van u verwacht? In het luizenprotocol, wat u kunt terugvinden op onze website staat hierover het volgende.

Taken en verwachtingen van GCO’s en vrijwillige ouders:

  1. Systematisch controleren na de verschillende schoolvakanties.
  2. Signaleren van evt. hoofdluis en/of neten:
    Op school wordt gecontroleerd en gesignaleerd, het kammen gebeurt thuis.
    Controleer grondig met de handen (plukje voor plukje) het gehele haar en gebruik de platte kant van een satéstokje om scheidingen in het haar te maken. Schenk extra aandacht aan plekken, zoals achter de oren, in de nek, de kruin en de pony en controleer dicht op de hoofdhuid. Gooi het satéstokje na controle van een kind weg.
  3. Noteren van de bevindingen op de controlelijst die in de desbetreffende groep aanwezig is.
  4. Volgen van de stappen van het protocol.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

2630