De Speelhoeve: fijne school, goede resultaten

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk.

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak…

Het is vandaag
8 maart

Laatste nieuws

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

Manier van vervangen verandert

U heeft op dinsdag 3 november een brief van Ingrid Nelissen, bestuurder Kans & Kleur, gehad over de financiële situatie waarin Kans & Kleur en de scholen zijn beland. Deze situatie heeft voor het invullen van vervangingen gevolgen op de korte termijn. 

Wanneer een leerkracht ziek is, kijken we nu eerst intern of er een eigen leerkracht ambulant is. Pas als dat niet lukt, vragen we een vervanger aan bij de invalpool. Hierdoor ontstaan situaties dat als een leerkracht meerdere dagen ziek is, er verschillende vervangende leerkrachten worden ingezet. Dit is soms lastig, maar gelukkig gaat het dan wel om leerkrachten die de afspraken van de school en de manier van lesgeven goed kennen.   

Onderwijsassistent Roy stopt

Onze onderwijsassistent Roy Disveld gaat per 1 januari 2021 stoppen met zijn werk op onze school. Roy heeft recent de opleiding tot rij-instructeur afgerond en een fulltime baan aangeboden gekregen. Alhoewel we het erg jammer vinden dat hij ons gaat verlaten, gunnen we hem deze mooie kans enorm.  

Roy werkt met de kinderen van de groepen 3 tot en met 6 en doet de pleinwacht bij de groepen 1/2. Roy wordt ook ingezet om met leerlingen te werken die extra aandacht goed kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die met hem de verwerking van rekenen doen.  

Omdat de werkdruk verlagende middelen van Kans & Kleur worden afgebouwd, gaan we Roy in het nieuwe jaar niet meer vervangen. Dit betekent dat we onder andere op zoek gaan naar andere manieren om kinderen extra te helpen. En dat we de pauzes voor de leerkrachten van de groepen 1/2 op een andere manier gaan proberen te faciliteren. Wij en de kinderen zullen Roy erg gaan missen, hij is een zeer gewaardeerde collega die op vele manieren ondersteunend was aan ons onderwijs.  

Nieuws vanuit de MR

Ook voor ons als leden van de MR is het een gekke tijd, vergaderen gaat niet zoals gewoonlijk. We spreken elkaar nu via Teams en de meeste vergaderpunten maken plaats voor de situatie rondom Corona.

In de laatste vergadering van 6 oktober 2020 zijn er diverse onderwerpen besproken zoals o.a.:

  • Corona en de gevolgen voor de Speelhoeve.
  • Het onderwijskundig jaarplan 2020/2021.
  • Het vakantierooster voor het schooljaar 2021/2022.
  • De drukte tijdens het wegbrengen en ophalen van de kinderen bij het lange fietspad.

Alle vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Een van de uitgangspunten van de medezeggenschap op school is zelfs dat de MR openheid bevordert. Mocht u een vergadering willen bijwonen bent u van harte welkom, de volgende vergadering zal zijn op 15 december om 20:00 uur. Aanmelden kan via onderstaand emailadres. De voorzitter zal u dan een Teams uitnodiging sturen.
Meer informatie over de MR is te vinden onder het kopje medezeggenschapsraad op de website van de Speelhoeve. Feedback is altijd welkom en kunt u persoonlijk aan de MR leden kwijt of via MR.Speelhoeve@nullkansenkleur.nl.

Groet,

Roel, Peter, Laura, Marloes, Roy & Mieke

Leerlingenraad

Na een periode om campagne te voeren en een officiële verkiezingsdag, zijn in de groepen 5 t/m 8 kinderen gekozen voor de leerlingenraad.

Het eerste overleg met Flin, Kim, Max, Dez, Joep, Mick, Lucas, Jurre en juf Inge verliep goed. De ideeën van hun achterban werden gedeeld en er werd goed naar elkaar geluisterd en aangevuld.

Een paar dingen kwamen vanuit verschillende groepen naar voren:

  • De rotzooi die in de struiken rond het schoolplein beland zoals de verpakkingen van crackertjes en wat we daartegen gaan doen.
  • Een oplossing bedenken dat niet ieder kind de wc netjes achterlaat.
  • Vaker buiten les krijgen.

Verder waren er nog veel ideeën over buitenspeelmateriaal, kunstgras, ventilatiesysteem i.p.v. ramen open, dikker wc-papier en grotere voetbaldoeltjes. Nog genoeg om dit schooljaar te bespreken dus!