De Speelhoeve: fijne school, goede resultaten

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk.

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak…

Het is vandaag
24 november

Laatste nieuws

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

Personele ontwikkelingen

Er zijn een paar ontwikkelingen op het gebied van personeel, die we met u willen delen:

Dasha Janssen heeft een andere baan en gaat per 15 september na ruim 13 jaar de Speelhoeve verlaten. Naast een uitstekende leerkracht en een zeer gewaardeerde collega, is Dasha ook onze Taal en Lezen specialist. Ze gaat dus zeker gemist worden. Voor haar zelf is het een prachtige vervolgstap in haar carrière en dat gunnen we haar natuurlijk van harte. Door haar vertrek zijn er twee wisselingen geweest in de bezetting van de groepen. De ouders van de betrokken groepen zijn daar al van op de hoogte gesteld.

Sandra Moser is momenteel slechts gedeeltelijk inzetbaar. Ze werkt dan vanuit huis en heeft afgebakende taken. We willen u verzoeken om uw vragen naar Karin Boon te sturen. Dit kan het beste per mail naar karin.boon@nullkansenkleur.nl.

 

Start schooljaar 2020-2021

Het nieuwe schooljaar is nu drie weken op weg en we kijken even terug naar de afgelopen weken. Het is een goede start geweest. Gelukkig zijn alle kinderen weer vol nieuwe energie aan de start verschenen en is het team van de Speelhoeve op de been. De afgelopen weken hebben alle groepen, op groep 7A na waar Sandra twee dagen les zou geven, een prima basis kunnen leggen. In groep 7A hebben we inmiddels een fijne vervangende leerkracht gevonden in juf Joyce. We zijn er natuurlijk nog niet. Het groepsvormingsproces en het zoeken naar je plekje in de groep duurt langer. Daarvoor nemen we de tijd tot de herfstvakantie. We zetten dan extra in op Kanjertraining en zijn streng of regels en afspraken worden nageleefd. Als we dat nu doen, hebben we daar het hele schooljaar plezier van. En de kinderen natuurlijk ook, want zo ontstaat er een veilig en prettig werkklimaat.

Deze week heeft u het kennismakingsgesprek met (een van) de leerkracht(en). Dat doen we weer op school en dat voelt goed. Vorige week heeft u een mail ontvangen met de maatregelen die we moeten treffen wanneer u het gebouw binnenkomt. Tot nu toe merken we dat dit prima werkt. Fijn dat u allemaal meehelpt.

We wensen iedereen een fijne kennismaking en een heel goed schooljaar toe.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

De wet AVG schrijft voor dat het belangrijk is om expliciet toestemming te vragen aan ouders van minderjarigen voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens van uw kind. U kunt in Parro aangeven welke privacyvoorkeuren u heeft. We vragen jaarlijks uw aandacht voor het invullen dan wel checken/herzien van de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren).

 

U kunt per kind aangeven waar u wel en geen toestemming voor geeft in Parro via ‘Instellingen / mijn Profiel / mijn kinderen / ooo / open instellingen / privacyvoorkeur aangeven’. Wilt u foto’s van uw kind kunnen ontvangen in Parro, let er dan op dat u toestemming geeft voor “Beeldmateriaal Parro”. Neem gerust telefonisch of per mail contact met ons op mocht u hulp wensen met het invullen.

De Speelhoevebieb is klaar!

Vrijdag 11 september zal onze nieuwe schoolbibliotheek in gebruik worden genomen! De opening heeft even op zich laten wachten door alle Corona-perikelen, maar nu is hij klaar. We hopen dat de kinderen kunnen gaan genieten van alle fantastische, leuke, spannende en mooie verhalen die voor hen klaarstaan!

Sparen voor de schoolbieb

Hoewel de bibliotheek op dit moment al mooi is gevuld, is het fijn om toch met enige regelmaat nieuwe boeken te kunnen aanschaffen. De Bruna heeft daar nu een mooie actie voor opgezet. Hoe werkt dat?

  • Ouders die tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek kopen bij de Bruna, mogen hun kassabon op school inleveren
  • De school verzamelt al deze bonnen van 30 september t/m 11 oktober
  • De school levert al deze kassabonnen in bij de Bruna en krijgt een waardebon van 20% van het totaalbedrag. Hiervoor kan de school nieuwe boeken kopen en zo de schoolbibliotheek aanvullen

Wij zouden het heel fijn vinden om jullie kassabonnen te mogen ontvangen, dus sparen jullie met ons mee?

Bedankt!

Trakteren

Alhoewel de Speelhoeve volgens de richtlijnen geen ‘Gezonde school’ is, vinden we het wel belangrijk dat kinderen gezond eten en snacken. Al zolang als we het ons kunnen herinneren, eten alle kinderen fruit als tien-uurtje. En ook bij de invoering van het vijf-gelijke-dagen model zijn we gegaan voor een gezonde lunch zonder snoep en koek.

Wat het trakteren van de kinderen betreft willen we hierbij aansluiten. Op onze school trakteren kinderen geen snoep of koek (dus geen zaken die uit het snoep- of koekschap van de supermarkt komen). Zo zorgen we er met elkaar voor dat kinderen leren dat gezonde dingen trakteren en eten ook heel feestelijk is. Bovendien hebben ouders hierdoor zelf zeggenschap over de hoeveelheid die hun kind snoept. Als school maken we voor feesten zoals bijvoorbeeld een Sinterklaasviering graag een uitzondering.