De Speelhoeve: fijne school, goede resultaten

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk.

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak…

Het is vandaag
23 februari

Laatste nieuws

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

Projectweken 2020 in het teken van Techniek

De projectweken staan ingepland van 16 maart tot en met 3 april. Dit jaar staan ze in het teken van techniek. We gaan het organiseren zoals we ook de thema’s bij Argus Clou organiseren bij geschiedenis en aardrijkskunde. Aan de hand van opdrachtkaarten kiezen de leerlingen zelf activiteiten. Dit kan alleen zijn, maar meestal samen met andere kinderen. De opdrachtkaarten zijn verdeeld in kleuren die elk een soort opdracht vertegenwoordigen. Zo hebben we onder andere denk-opdrachten en doe-opdrachten. De kinderen hebben tijd voor meerdere opdrachten en kiezen uit verschillende kleuren. Bij deze manier van werken gaat het vooral om het proces en het aanleren van vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en creativiteit.

Ook dit jaar sluiten we het project af met een moment waarop u allemaal van harte welkom bent. Dit is voor de groepen 1 tot en met 6 op vrijdag 3 april.

Omdat op vrijdag 3 april ook de jaarlijkse Techniekdag Wijchen voor de groepen 7 en 8 is, zal de afsluiting van het project op locatie Kraaijenberg op woensdag 1 april zijn. U krijgt over deze afsluitingen te zijner tijd nog meer informatie.

Terugblik op de Kanjerweek

In de week van 10 tot en met 14 februari is weer de Kanjerweek georganiseerd. Daar waar mogelijk startte de dag met ouders in de klas. Op elke dag staat een thema centraal. Zo ging het op maandag om vertrouwen. Op dinsdag was het thema samenwerken en hebben twee groepen samen een activiteit gedaan. Op woensdag ging het over complimenten geven, op donderdag stond conflicten oplossen centraal en tenslotte op vrijdag het geven en ontvangen van feedback.

Daarnaast was er voor iedere groep een interactieve voorstelling van het Kanjertheater. Bij sommige groepen was dit met de eigen groep en daar mochten de leerlingen bijvoorbeeld het verhaal een andere complotwending geven.

We hebben weer een fijne Kanjerweek achter de rug!

Avondvierdaagse 2020

Op de kalender voor ouders staat dat de avondvierdaagse dit jaar in de week van 2 tot en met 5 juni zou zijn. Dit is niet correct.

De avondvierdaagse is in 2020 in de week van

9 tot en met 12 juni.

Dit betekent dat dit in een week is dat we ook Cito-toetsen afnemen. Dat is nu eenmaal de periode van het jaar waarin afname van de toetsen is voorgeschreven door de Cito. We zullen er op de dagen tijdens de avondvierdaagse rekening mee houden dat dan geen grote toetsen worden afgenomen, maar wel bijvoorbeeld de woordenschattoets, de drie-minuten-toets of het AVI-lezen.

Vrije dagen 2020-2021

Van verschillende ouders horen we dat de dagen waarop de kinderen om 12 uur uit zijn best lastig zijn om qua opvang op te lossen. Dat kunnen wij ons goed voorstellen en daarom willen we graag nog even inzoomen op de keuzes die gemaakt zijn.

Voor schooljaar 2019-2020 hebben we in juni 2019 deze dagen afgesproken. De MR is altijd betrokken bij de besluitvorming en stemt in met de plannen. In schooljaar 2018-2019 was het mogelijk om in de week van Hemelvaart helemaal dicht te zijn, dat kon in 2019-2020 niet, omdat dit niet goed uitkwam met de andere vakanties.

Een belangrijke regel is, dat je als school niet meer dan 10 weken van vier dagen mag inrichten. Deze waren voor dit schooljaar al ingericht en toch hielden we nog 16 uur over. Deze 16 uur in hele dagen vrij geven kon dus niet meer. Zo zijn we op het idee gekomen om in totaal 8 dagen om 12 uur dicht te gaan. De tijd die daardoor vrij komt, besteedt het team aan onderwijsinhoudelijke momenten. Hierdoor zijn er geen vergaderingen meer na schooltijd.

We zien het als een experiment. Na de derde ronde die op 17 en 26 maart is ingepland, zullen we deze organisatie goed evalueren. Ook u als ouder krijgt de gelegenheid uw mening te geven door middel van een korte enquête.

Staking op 30 en 31 januari

In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het basisonderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028.

Om duidelijk te maken dat het echt anders moet, voeren we actie samen met andere scholen in en rond Wijchen. Op 30 en 31 januari is de Speelhoeve daarom gesloten, alle kinderen zijn die dagen vrij.

Voor vragen over de opvang van uw kind, kunt u contact opnemen met de Eerste Stap. Mocht uw kind al bekend zijn bij de Eerste Stap, kunt u hen bereiken via de mail die u op 30 december kreeg. Mocht uw kind nog niet bekend zijn bij de Eerste Stap, kunt u contact opnemen met hen en betaalde opvang aanvragen.