De Speelhoeve: fijne school, goede resultaten

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk.

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak…

Het is vandaag
18 november

Laatste nieuws

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

Kindcentrum

Al een paar jaar leeft op de Speelhoeve en bij de Eerste Stap Blauwe Hof, de wens om ons te ontwikkelen tot een Kindcentrum.
De kenmerken van een Kindcentrum zijn:
•Iedereen die in het Kindcentrum werkt, heeft één visie op de wijze waarop kinderen leren en spelen. Dat is het fundament van het Kindcentrum. Kinderen leren en spelen, binnen en buiten schooltijd, in het Kindcentrum en kunnen daar hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.
•In het Kindcentrum komen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd en er zijn individuele ontwikkelingsplannen.
•Het Kindcentrum biedt onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel. Met verplichte en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen.
•Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers en vakleerkrachten vormen één team. Zo nodig halen ze deskundigen van buiten naar binnen.
We hebben ervoor gekozen om de ontwikkeling stap voor stap te laten verlopen en er komt een moment waarop we onszelf Kindcentrum kunnen gaan noemen. Mocht u in de nabije toekomst horen dat we iets doen of organiseren vanuit het gedachtegoed van een Kindcentrum, dan weet u waar deze vandaan komt. We zullen u gaandeweg op de hoogte houden van wat we doen en hoe we ons ontwikkelen als toekomstig Kindcentrum.

Oproep Klankbordgroep

De Speelhoeve heeft een Klankbordgroep, waarin ouders met ons in gesprek zijn over allerlei zaken die de school aangaan. We komen 5 of 6 keer bij elkaar en hebben dan gesprekken over beleidszaken of activiteiten. Vaak gaat het over de beleving vanuit het ouderperspectief. De Klankbordgroep heeft geen rechten, zoals de Medezeggenschapsraad die wel heeft. Met de input vanuit de Klankbordgroep passen we wel afspraken aan, communiceren we duidelijker of bespreken we zaken in het team waar ouders belang aan hechten. Voor ons als school is de Klankbordgroep van grote waarde.
Omdat er de afgelopen maanden een aantal leden met de Klankbordgroep zijn gestopt, zoeken we nieuwe mensen om zich bij ons aan te sluiten. Heb je zin om je mening te laten horen en met ons mee te denken, kom er dan bij! Graag zelfs!
Je kunt je melden bij Karin via karin.boon@nullkansenkleur.nl.

Jubileumviering, de Speelhoeve bestaat 40 jaar

Op vrijdag 20 september vieren we met elkaar dat de Speelhoeve 40 jaar bestaat. We hebben er voor gekozen om voor alle kinderen een workshop te regelen. In totaal zijn er meer dan 30 workshops voor divers leeftijdsgroepen. Vooraf mogen de kinderen zelf een voorkeur aangeven en worden ze ingedeeld. De resultaten van die workshops, bijvoorbeeld een schilderij, liedje of dans, komen als tentoonstelling of voorstelling terug tijdens de Grande Finlae. Bij dit gedeelte worden ouders ook uitgenodigd. De Grande Finale is van 13:15 uur en tot ongeveer 15:00 uur. U kunt dus alvast kijken of het u lukt hierbij te zijn.

Om het een feestelijk tintje te geven, organiseren we ook een Taartenwedstrijd. Iedereen die dat wil mag mee doen en zijn of haar mooiste en lekkerste taart bakken. Een deskundige jury zal de prijswinnaars aanwijzen. Daarna worden de taarten per punt verkocht voor €1. De opbrengst willen we gebruiken voor de aanschaf van picknicktafels op het plein.

We kijken er al erg uit naar deze feestelijk dag!

Informatieavonden

In de week van 2 tot en met 5 september plannen we de informatieavonden. Op dit moment zijn de tijden nog niet bekend. U ontvangt komende week een uitnodiging via Parro.

Driehoekgesprekken

We melden alvast dat de eerste ronde driehoekgesprekken plaatsvinden tussen 9 en 19 september.