De Speelhoeve: fijne school, goede resultaten

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk.

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak…

Het is vandaag
27 mei

Laatste nieuws

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

02-04-2020 Stand van zaken coronacrisis

Beste ouders en verzorgers,

Inmiddels zijn we over de helft van de derde week dat de school dicht is. En dinsdagavond hebben we van het kabinet gehoord dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 27 april. Dat betekent dat we na deze week nog drie weken dicht blijven. In de week vóór 28 april komt het kabinet met wat nodig is voor de periode na 28 april.

We proberen goed met u in contact te zijn en te blijven. Dat wordt in de eerste plaats door onze leerkrachten gedaan, die dagelijks beschikbaar zijn tussen 10:00 en 14:00 uur. U kunt altijd eerst de leerkracht benaderen via Parro of mail, de leerkracht antwoordt dan of belt u op. Daarnaast willen we u vanuit de schoolleiding zo goed mogelijk op de hoogte houden van de stand van zaken en van wat dit voor de Speelhoeve betekent. We proberen het aantal berichten tot een minimum te beperken, want u wordt al overvoerd op dit moment.

Bereikbaarheid

De school is in deze crisistijd telefonisch niet bereikbaar. Voor dringende zaken kunt u Sandra Moser en Karin Boon mobiel bellen:

Sandra: 06-27351475

Karin: 06-27351477

Noodopvang

Graag willen we u allemaal een groot compliment maken over de manier waarop u zich aan de coronamaatregelen houdt. Er wordt op dit moment echt alleen van de noodopvang gebruik gemaakt door ouders waarvan een van de ouders in een vitaal beroep werkzaam is, waarbij het niet lukte om opvang voor de kinderen te regelen en waarvan de kinderen geen klachten hebben. Landelijk maken gemiddeld 2,5% van de kinderen gebruik van de noodopvang, wij zitten hier op de Speelhoeve nog keurig onder met gemiddeld 1,3% van het totaal aantal leerlingen.

Omdat de situatie voor u thuis nog langer gaat duren, zou het kunnen dat u meer moeite gaat krijgen met het opvangen van uw kinderen. Dat vinden we heel begrijpelijk en toch moeten we ons aan de noodmaatregelen houden.

De afspraken rondom de noodopvang blijven ook de komende drie weken ongewijzigd:

De noodopvang is voor kinderen

 • Waarvan één of beide ouders in een cruciaal beroep werkzaam zijn;
 • Wanneer deze ouders zelf geen opvang kunnen regelen, en
 • Wanneer de kinderen niet verkouden zijn, niet hoesten of niezen, geen keelpijn hebben en geen koorts hebben.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen, is het van groot belang dat ouders zo min mogelijk gebruik maken van de noodopvang.
We vragen van ouders met cruciale beroepen om eerst te zoeken naar opvang in de eigen omgeving en alleen noodopvang te vragen als dit strikt noodzakelijk is. Het gaat niet om een recht op opvang maar om een noodzaak tot noodopvang. 

Gevolgen voor evenementen

Ook voor de Speelhoeve geldt dat we naar aanleiding van de coronamaatregelen de organisatie van bepaalde evenementen hebben stopgezet of het gehele evenement hebben afgelast. Tot nu toe gaat het om:

 • School Sport Olympiade op vrijdag 17 april. Deze is bedoeld voor de groepen 6 tot en met 8, de organisatie ligt bij Sport Service Wijchen, zij hebben deze dag afgelast.
 • Koningsspelen op vrijdag 17 april. We zijn met de organisatie gestopt en hebben reserveringen geannuleerd. We willen later in het jaar een dag met sport en spel organiseren.
 • Schoolreisjes op vrijdag 29 mei. We hebben alle reserveringen geannuleerd. Ook hier willen we kijken of we aan het eind van het schooljaar bijvoorbeeld een zomerfeest kunnen organiseren.

Tot slot laten we u weten dat vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, in de planning stond als een dag vrij voor de kinderen en dat blijft zo. Er zal voor die dag geen lesstof aangeboden worden. Het lijkt ons wenselijk dat er volgende week vrijdag een dagje rust wordt ingebouwd en zo heeft u een lang Paasweekend vrij.

De school is op dit moment met de eerste stap in overleg over de noodopvang op vrijdag 10 april. Zo gauw dit bekend is, laat ik het u weten.

 

 

 

 

 

 

 

Graag willen we u nogmaals een groot compliment geven voor hoe u dit thuis allemaal bolwerkt. Het is geen gemakkelijke situatie en het is hard werken, dat realiseren we ons. We merken dat we er samen goed uitkomen en dat is mede dankzij uw energie en inzet.

 

We verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Sandra Moser en Karin Boon

 

 

MeerVoormekaar

MeerVoormekaar biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen. Gedurende de periode van de coronacrisis blijft deze opvoedingsondersteuning beschikbaar. Gezinnen die,  juist nu,  behoefte hebben aan ondersteuning kunnen contact opnemen met medewerkers van MeerVoormekaar: https://www.meervoormekaar.nl/bericht-voor-ouders/

25-03-2020 Update coronacrisis

Beste ouders en verzorgers,

Halverwege de tweede week van het onderwijs-op-afstand, willen we graag weer even wat
zaken met u delen. We proberen u zo min mogelijk berichten te sturen, omdat we ons
realiseren dat u al veel berichten van de leerkrachten krijgt, zeker als u meer kinderen op
school heeft. En toch vinden we het belangrijk dat u op de hoogte bent van de nieuwste
ontwikkelingen.

Gisterenavond heeft minister Slob gezegd dat de kans groot is dat de scholen na 6 april nog
langer dicht blijven. In onderstaand artikel leest u hier meer over.
https://nos.nl/artikel/2328250-scholen-zeer-waarschijnlijk-ook-na-6-april-dicht.html

We zijn ons op school aan het voorbereiden op het maken van filmpjes voor de kinderen,
wellicht komen deze goed van pas als het onderwijs-op-afstand langer duurt dan we
oorspronkelijk verwachtten.

Noodopvang
De maatregelen rondom de noodopvang blijven onveranderd.
De noodopvang is voor kinderen
– Waarvan één of beide ouders in een cruciaal beroep werkzaam zijn;
– Wanneer deze ouders zelf geen opvang kunnen regelen, en
– Wanneer de kinderen niet verkouden zijn, niet hoesten of niezen, geen keelpijn hebben
en geen koorts hebben.
Om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen, is het van groot belang dat
ouders zo min mogelijk gebruik maken van de noodopvang.
We vragen van ouders met cruciale beroepen om eerst te zoeken naar opvang in de eigen
omgeving en alleen noodopvang te vragen als dit strikt noodzakelijk is. Het gaat niet om een
recht op opvang maar om een noodzaak tot noodopvang.
Als die noodzaak er is, zijn kinderen van harte welkom en zullen wij hen met warmte
ontvangen.

Contact met de leerkracht
Vanaf deze week zoeken leerkrachten (telefonisch) contact met leerlingen om even af te
stemmen hoe het met hen gaat. Het is belangrijk dat u weet dat hierover geen algemene
schoolafspraak is. Er kan dus verschil zijn tussen het contact dat uw ene kind met juf of
meester heeft en dat van uw andere kind. Wat ons betreft mogen deze verschillen er zijn, de
wijze van contact dat de leerkracht heeft is mede afhankelijk van de persoonlijke situatie van
de leerkracht.

Genoeg is genoeg
Graag willen we u meegeven dat het welbevinden van uw kind voorop staat. Het schoolwerk
thuis kan soms voor stress zorgen, misschien zowel bij uw kind als uzelf, en dat is niet de
bedoeling. Soms is persoonlijke aandacht belangrijker en dan is dat maar even zo. Genoeg is
genoeg en als dat nodig is, haalt u gerust even de druk van de ketel, morgen is er weer een
dag.

We willen deze brief dan ook graag afsluiten met een ode aan de thuis onderwijzende
ouders. https://www.youtube.com/watch?v=fVGQ14RAKG0
De zanger zingt over dat u trots mag zijn op wat u doet en dat zijn wij ook. Petje af voor de
thuisonderwijzende ouders!

We verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Sandra Moser en Karin Boon

16-03-2020 Onderwijs op afstand Speelhoeve

Beste ouders en verzorgers,

 

Vanaf vandaag is de school tot en met 6 april 2020 dicht in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de kinderen niet meer in het ritme van leren en spelen zitten. Hierdoor kan opgedane kennis wegzakken. Dat is een onwenselijke situatie. We zien de komende drie weken nadrukkelijk niet als een onverwachtse extra vakantie. Daarom gaan we over op onderwijs-op-afstand.

 

Ons belangrijkste uitgangspunt en doel van onderwijs-op-afstand is:

De leerlingen zijn vanaf groep 3 dagelijks bezig met de basisvakken lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen en onderhouden daarmee de kennis en de vaardigheden die ze nu hebben en blijven in het ritme van leren en spelen.

 

Start van ons onderwijs-op-afstand

Het team van de Speelhoeve is vanmorgen gestart met het plannen en organiseren van onderwijs-op-afstand. We werken eraan dat de leerlingen vanaf woensdag 18 maart thuis bezig kunnen met schoolwerk. Zodra het onderwijs-op-afstand ingaat, hoort u dat van de leerkracht van uw kind. De start kan enigszins verschillen per groep. De leerkracht informeert u wanneer en hoe u werk voor uw kind(eren) op kunt halen en zal er daarbij voor zorgen dat u niet allemaal tegelijk op school komt.

 

We gaan per groep/leerjaar maatwerk regelen. De leerkrachten spreken met elkaar af:

 • Hoeveel tijd zij per dag verwachten dat de leerlingen met schoolwerk bezig gaan.
 • Met welke werkzaamheden de leerlingen bezig gaan om het huidige niveau vast te houden en te trainen.
 • Hoe zij bijhouden wat de leerlingen hebben gedaan en welke resultaten ze hebben behaald.
 1. We gaan ervan uit dat het werk dat we geven voor zich spreekt en we verwachten niet van ouders dat ze instructies gaan geven.

Voor de kinderen is het belangrijk dat ze elke dag iets doen, dat heeft het meeste effect op het vasthouden van vaardigheden. Dus graag elke dag oefenen en niet alles op één dag.

 

Digitaal leren

Voor digitaal leerwerk is het een voorwaarde dat kinderen thuis kunnen inloggen op Basispoort. Basispoort geeft toegang tot de digitale leermiddelen die we op school gebruiken. Kinderen vanaf groep 3 zijn gewend om met deze digitale middelen te werken.

In de bijlage treft u een instructie aan over het thuis inloggen in basispoort. U hoeft hier nog niets mee te doen op dit moment. U krijgt te zijner tijd via de leerkracht verdere informatie over het tijdstip van inloggen en de leermiddelen die voor de betreffende groep worden ingezet.

Daarnaast zoeken we naar goede leeractiviteiten op bestaande sites waar kinderen op niveau kunnen oefenen en waar leerkrachten via een dashboard kunnen meekijken.

 

Begeleiding van de leerkracht tijdens het thuis leren

De leerkracht van uw kind die op die dag werkt is tussen 10:00 en 14:00 uur bereikbaar via Parro. Daar kunt u terecht met vragen over het werk van uw kind.

 

Kortom:

Onderwijs-op-afstand voor de leerlingen van de Speelhoeve is in de maak. U wordt via de leerkracht van uw kind op de hoogte gebracht van wat de kinderen kunnen doen, hoe ze dat gaan doen en wat nodig is om aan het werk te gaan.

 

We bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking en verwachten dat we op deze manier het onderwijs zo goed mogelijk door kunnen laten gaan.

 

Met vriendelijke groet, namens het team van de Speelhoeve,

Sandra Moser en Karin Boon

15-03-2020 sluiting Speelhoeve i.v.m. coronavirus

Beste ouders en verzorgers,

 

Zojuist is bekend geworden dat scholen de komende drie weken alleen open zijn voor kinderen van ouders in ‘vitale beroepen’, voor zover die kinderen geen verkoudheidsklachten of koorts hebben. In deze brief lichten we toe wat dit voor onze school betekent.

 

Coronacrisis

In de coronacrisis zijn twee zaken belangrijk;

 1. De verspreiding van het coronavirus vertragen.
 2. De zorgcapaciteit vergroten.

 

De overheid vraagt van het onderwijs:

 • de scholen te sluiten, om de verspreiding van het virus te vertragen.
 • opvang te verzorgen voor kinderen van ouders met vitale beroepen, zodat de zorgcapaciteit zo groot mogelijk blijft.

Kans & Kleur aanvaardt deze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Maatregelen

Op basis van de overheidsmaatregelen zijn onze scholen vanaf morgen gesloten.

Wel blijven wij per school opvang verzorgen voor alle leerlingen zonder klachten van ouders in vitale beroepen.

 

Medewerkers zonder klachten verzorgen deze opvang. Ook De eerste stap zal medewerkers zonder corona-gerelateerde klachten beschikbaar houden voor opvang.

 

De eerste prioriteit ligt bij de sluiting van de scholen en het open houden van een noodzakelijke opvang. Pas als dit draait kunnen wij uitzoeken of en hoe we thuisonderwijs of onderwijs op afstand kunnen realiseren. Dat is voor vandaag en morgen niet aan orde.

 

Kader voor opvang

 1. De opvang is alleen toegankelijk voor leerlingen en medewerkers zonder corona-gerelateerde klachten;
 2. De opvang is alleen toegankelijk voor leerlingen van ouders in vitale beroepen.

 

Wat ‘vitale beroepen’ zijn, is te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 

Handhaving van het kader

Ad 1. Kans & Kleur ziet er streng op toe dat alleen medewerkers en leerlingen zonder klachten naar deze opvang komen. De schoolleiding stuurt medewerkers met lichte klachten direct naar huis en vraagt ouders van leerlingen met lichte klachten hun kind onmiddellijk op te halen.

 

Ad 2. Kans & Kleur laat de beoordeling van de noodzakelijkheid van de opvang over aan de verantwoordelijkheid van ouders. Kans & Kleur doet een appél op ouders om eerst naar andere opvangmogelijkheden te zoeken en alleen van deze opvang gebruik te maken als het strikt noodzakelijk is.

 

Maandag 16 maart

Medewerkers zonder klachten komen maandag naar de eigen school voor de opvang van kinderen en de start van de organisatie van het onderwijs op afstand.

Als zij zelf geen opvang voor hun eigen kinderen kunnen organiseren kunnen zij hen, als zij geen corona-gerelateerde klachten hebben, meenemen naar de opvang van de school.

 

Namens het schoolteam, de kinderen en de ouders van onze school, danken wij u voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

Sandra Moser en Karin Boon