De Speelhoeve: fijne school, goede resultaten

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk.

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak…

Het is vandaag
20 juni

Laatste nieuws

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

Lekker Anders Dag

Bericht voor onze Lekker Anders Dag fans!

Het is tijd voor een spannende speurtocht, om ook de route van school naar huis eens een keer lekker anders mee te maken…
En hoe leuk is het als we dat met z’n allen doen? Op dinsdag 11 juni direct nadat de school uit is (dus vanaf 14:00u) maken we er een heuse happening van, met als start- en eindpunt ons eigen schoolplein.

Voor iedereen die die middag meedoet, wachten er geheime aanwijzingen voor een bijzondere route, vol vragen en avonturen. Natuurlijk hebben we een passend prijsje voor al die speurzin…

Meld je nu aan door, vóór maandag 10 juni (18:00u), een mailtje te sturen naar info@nulllekkerandersdag.nl (met de namen van de kinderen die meedoen). Dan weet je zeker dat er voor jullie een rugzakje klaar staat en jullie mee kunnen zoeken naar de Schat van Lekker Anders Dag.

We wensen jullie alvast een heel uitdagend rondje lopen!

Vakantierooster 2019 – 2020

Het vakantierooster van schooljaar 2019-2020 is bekend en is te vinden op de website onder “informatie”- “praktische zaken” –  “vakanties en vrije dagen”.

Wanneer de studiedagen en overige vrije dagen bekend zijn, worden deze er ook bijgezet.

Deelname Nationaal Cohort Onderzoek

Binnen Kans & Kleur doen wij mee aan een pilot, waarin we automatisch via het Leerlingvolgsysteem van Cito gegevens aanleveren voor het Nationaal Cohort Onderzoek. We doen mee zodat wij als Kans & Kleur inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van ons onderwijs.

In de nieuwsbrief staat de gehele tekst met uitleg over het onderzoek en de manier waarop u bezwaar kunt maken. Deze informatie is ook op de website te vinden: Nationaal Cohort Onderzoek.

We kijken uit naar de uitslag van het onderzoek en danken u voor uw medewerking. 

Vragenlijst veiligheid voor leerlingen en ouders

In de afgelopen maand heeft u voor ons een vragenlijst over veiligheid in gevuld. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben ook een vragenlijst ingevuld.

De leerlingen geven de school twee rapportcijfers: een 8,5 voor de veiligheid op school en een 8,4 voor het naar de zin hebben op school. Op alle beleidsterreinen ligt bij de leerlingen de gemiddelde score van onze school hoger dan de gemiddelde score van andere (vergelijkbare) scholen. De leerlingen geven wel aan dat de leraren niet altijd optreden als ze voor een medeleerling bang zijn of door een klasgenoot voor gek worden gezet.

Dit aandachtspunt zien we ook terug in de vragenlijst van ouders. De ouders hebben de school ook twee rapportcijfers gegeven: Een 7,8 voor de veiligheid op school en een 7,9 voor het naar de zin hebben op school van hun kind(eren). Ouders geven aandachtspunten aan bij zowel het optreden van de leraar als bij de opstelling (houding) van de leerling.

We nemen deze aandachtspunten op in ons nieuwe schoolplan.

Leerlingenraad

Nadat er op 31 januari door de groepen 5 tot en met 8 gestemd is op een  klassenvertegenwoordiger, is de leerlingenraad op 12 februari en 8 april bij elkaar geweest. De 3e keer dit jaar zal de leerlingenraad bijeenkomen op 18 juni. Juf Inge begeleidt de leerlingenraad en deze vindt plaats op de hoofdlocatie.

Ter voorbereiding van de leerlingenraad wordt de leden gevraagd in hun eigen groep een aantal zaken te inventariseren. Die input neemt de klassenvertegenwoordiger mee naar de bijeenkomst van de leerlingenraad.

Zo was er een vraag vanuit de vervangerspool: ‘Wat verwacht een klas van een invaller?’. Voor de ouderraad hebben de groepen ideeën geïnventariseerd om aan te schaffen voor de leerlingen.

Na elke leerlingenraad worden notulen uitgewerkt en koppelen de leden wat besproken is terug in hun groep.