De Speelhoeve: fijne school, goede resultaten

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk.

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak…

Het is vandaag
4 augustus

Laatste nieuws

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

Overzicht vrije dagen in schooljaar 2020-2021

Vrije dagen:

 1. Maandag 21-9-20         Medewerkersdag Kans & Kleur
 2. Vrijdag 16-10-20          Studiedag
 3. Donderdag 12-11-20    Studiedag
 4. Vrijdag 29-01-21           Lesvrije dag
 5. Woensdag 24-03-21      Studiedag
 6. Maandag 05-04-21       Tweede Paasdag
 7. Dinsdag  27-04-21        Koningsdag
 8. Maandag  24-05-21      Twee Pinksterdag
 9. Maandag 28-06-20      Lesvrije dag
 10. Vrijdag 16-7-20             vrij, laatste schooldag

 

 

 

Wet- en regelgeving:

De kinderen mogen maximaal 10 weken van 4 dagen hebben. Hierbij gelden ook de weken van tweede paasdag, tweede pinksterdag en Koningsdag. Tellen we die mee, dan komen we op 10 weken van 4 dagen.

 

Daarnaast zijn de kinderen nog zes keer op vrijdag om 12 uur uit op de volgende dagen:

Vrijdag           18-09-20        Teammiddag

Vrijdag           04-12-20        Sinterklaasviering

Vrijdag           18-12-20        Kerstvakantie

Vrijdag           12-02-21        Carnavalsvakantie

Vrijdag           02-04-21        Goede vrijdag

Vrijdag           23-04-21        Koningsspelen, groepen 1 t/m 5 om 12 uur uit

 

De groepen 1/2 maken gemiddeld 910 uur en krijgen nog 10 extra dagen vrij. Dit is op:

Vrijdag           28-08-20                  Vrijdag           05-03-21

Vrijdag           11-09-20                  Vrijdag           16-04-21

Vrijdag           02-10-20                  Vrijdag           04-06-21

Vrijdag           27-11-20                  Vrijdag           18-06-21

Vrijdag           15-01-21                  Vrijdag           02-07-21

Schooljaar 2019-2020

We hebben het afgelopen schooljaar geëvalueerd en natuurlijk ook stil gestaan bij de maanden van de coronacrisis. We willen graag enkele bevindingen met u delen.

Schooljaar 2019-2020 kenmerkte zich onder andere door de coronacrisis. Opeens staan we allemaal midden in de wereldgeschiedenis. We hebben met elkaar iets meegemaakt wat in de boeken opgenomen zal gaan worden. In sommige opzichten werd in deze periode de ouderbetrokkenheid minder, zoals het feit dat u niet op het plein en in de school mocht komen, in andere opzichten was de betrokkenheid juist hoger, omdat u uw kind(eren) thuisonderwijs gaf. We hebben op meerdere momenten het onderwijs opnieuw moeten ontwerpen en hebben dat naar eer en geweten gedaan en hebben ernaar gestreefd de communicatie helder en transparant te laten zijn. Het is zo dat we het niet iedereen naar de zin hebben kunnen maken, toch kijken wij er met redelijke tevredenheid op terug.

De coronacrisis is nog niet helemaal bedwongen.  De afgelopen weken hebben we de onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld gebracht. En bij de start van het nieuwe schooljaar ligt er de uitdaging om eventuele hiaten verder in beeld te brengen. Zo willen we in september enkele Cito-toetsen afnemen. We zijn het nieuwe schooljaar aan het plannen en organiseren en hebben er vertrouwen in dat het ons gaat lukken.

Uit de interne evaluatie kwamen enkele zaken naar voren die we graag willen behouden en natuurlijk ook zaken waar we mee willen stoppen.

 • De ouderbetrokkenheid bij het onderwijs van hun kind is als heel fijn ervaren. We willen graag nadenken over manieren om de ouderbetrokkenheid over het onderwijs hoog te houden, zonder dat u uw kind thuisonderwijs geeft.
 • Het werken met een digitaal leermiddel zoals Gynzy, wat nieuw was voor de Speelhoeve, is als heel positief bevonden. Tijdens de coronatijd was het werken met Gynzy gratis, nu moet er een licentie voor betaald gaan worden. We gaan eerst in kaart brengen wat we precies met digitale leermiddelen zouden willen doen en met welk doel dat is, dan zullen we bepalen of en welke digitale leermiddelen we inzetten.
 • We vinden het positief dat de zelfstandigheid van kinderen vergroot is. Het werken met een weekplan willen we voortzetten. Het is belangrijk dat kinderen eigenaarschap hebben over hun eigen leerproces. Daar hoort dit bij. Eigenaarschap vergroten staat al in ons schoolplan en daar gaan we verder mee aan de slag.
 • De oudergesprekken via Teams is iets waar we niet mee door willen gaan. We willen graag weer de driehoekgesprekken fysiek kunnen voeren. Toch heeft contact via Teams een lage drempel en voor korte contacten is het juist goed inzetbaar.
 • We willen Parro in de toekomst meer inzetten voor het delen van foto’s van activiteiten. Veel leerkrachten hebben de eigen digitale vaardigheden flink verbeterd en dat is ook iets moois om vast te houden.
 • Het zonder ouders naar binnen gaan is als heel rustig en veilig ervaren. De groepen 4 tot en met 8 gingen al zelfstandig naar binnen. We denken na over een manier waarop de kleuters zonder ouders naar binnen kunnen gaan. Daar komt dan wel bij dat we ook nadenken over hoe de ouders wel de school in kunnen komen om bijvoorbeeld werkjes te bewonderen of even iets aan de leerkracht te vertellen. Daarover communiceren we later meer.

Afscheid groep 8

Op woensdag 8 juli hebben we met een rode-loper-ceremonie afscheid genomen van 64 groep 8 leerlingen. We hebben dit buiten zo georganiseerd dat de ouders per groep erbij konden zijn. De stoelen stonden klaar per twee met steeds anderhalve meter afstand. De hele bijeenkomst was corona-proof.

Na een kort woordje van Karin Boon, nam de leerkracht het woord. De leerlingen liepen een voor een over de rode loper naar de leerkracht toe. Na een fotomoment op de rode loper hadden de leerkrachten voor elke leerling een persoonlijk woordje. Er werd vooral terug gekeken naar de eindfilm, die door de leerlingen zelf is gemaakt en daarna is afgemonteerd door Dorus van den Brandt.

Elke leerling kreeg een certificaat, een eind-groep-8-foto en een roos. Er volgde een tweede fotomoment voor een groot hart van gouden en zilveren ballonnen. Deze was door ouders voor de groepen 8 gemaakt.

Aan het eind van de ceremonie zongen de kinderen een afscheidslied dat door Nancy van Nuland speciaal voor groep 8 geschreven is. Daarna hebben de groepen 8 een afscheidsfeest gehad in de rijkversierde speelzaal van locatie Kraaijenberg. Achtstegroepers Niels en Guus verzorgden samen met oud-leerling Bram als volleerde DJ’s de muziek en de lichtgevende dansvloer ontbrak ook dit jaar niet.

Nancy heeft in de jaren dat haar kinderen op de Speelhoeve zaten regelmatig hele musicals voor ons geschreven. Nu nam haar jongste afscheid en sluiten zij een periode af, net als veel andere ouders die er woensdagavond bij waren. Wanneer de jongste in een gezin naar het Voortgezet Onderwijs gaat, sluit je als gezin een periode af. Echt een moment om even bij stil te staan. We bedanken al deze ouders voor alles wat ze in de loop der jaren voor de Speelhoeve gedaan hebben en wensen hen als gezin een mooie toekomst toe.

We willen graag Dorus, Nancy en alle andere ouders die bij het afscheid van groep 8 geholpen hebben, heel hartelijk bedanken. Mede dankzij jullie is het een onvergetelijk afscheid geworden. Dank jullie wel!

02-04-2020 Stand van zaken coronacrisis

Beste ouders en verzorgers,

Inmiddels zijn we over de helft van de derde week dat de school dicht is. En dinsdagavond hebben we van het kabinet gehoord dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 27 april. Dat betekent dat we na deze week nog drie weken dicht blijven. In de week vóór 28 april komt het kabinet met wat nodig is voor de periode na 28 april.

We proberen goed met u in contact te zijn en te blijven. Dat wordt in de eerste plaats door onze leerkrachten gedaan, die dagelijks beschikbaar zijn tussen 10:00 en 14:00 uur. U kunt altijd eerst de leerkracht benaderen via Parro of mail, de leerkracht antwoordt dan of belt u op. Daarnaast willen we u vanuit de schoolleiding zo goed mogelijk op de hoogte houden van de stand van zaken en van wat dit voor de Speelhoeve betekent. We proberen het aantal berichten tot een minimum te beperken, want u wordt al overvoerd op dit moment.

Bereikbaarheid

De school is in deze crisistijd telefonisch niet bereikbaar. Voor dringende zaken kunt u Sandra Moser en Karin Boon mobiel bellen:

Sandra: 06-27351475

Karin: 06-27351477

Noodopvang

Graag willen we u allemaal een groot compliment maken over de manier waarop u zich aan de coronamaatregelen houdt. Er wordt op dit moment echt alleen van de noodopvang gebruik gemaakt door ouders waarvan een van de ouders in een vitaal beroep werkzaam is, waarbij het niet lukte om opvang voor de kinderen te regelen en waarvan de kinderen geen klachten hebben. Landelijk maken gemiddeld 2,5% van de kinderen gebruik van de noodopvang, wij zitten hier op de Speelhoeve nog keurig onder met gemiddeld 1,3% van het totaal aantal leerlingen.

Omdat de situatie voor u thuis nog langer gaat duren, zou het kunnen dat u meer moeite gaat krijgen met het opvangen van uw kinderen. Dat vinden we heel begrijpelijk en toch moeten we ons aan de noodmaatregelen houden.

De afspraken rondom de noodopvang blijven ook de komende drie weken ongewijzigd:

De noodopvang is voor kinderen

 • Waarvan één of beide ouders in een cruciaal beroep werkzaam zijn;
 • Wanneer deze ouders zelf geen opvang kunnen regelen, en
 • Wanneer de kinderen niet verkouden zijn, niet hoesten of niezen, geen keelpijn hebben en geen koorts hebben.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen, is het van groot belang dat ouders zo min mogelijk gebruik maken van de noodopvang.
We vragen van ouders met cruciale beroepen om eerst te zoeken naar opvang in de eigen omgeving en alleen noodopvang te vragen als dit strikt noodzakelijk is. Het gaat niet om een recht op opvang maar om een noodzaak tot noodopvang. 

Gevolgen voor evenementen

Ook voor de Speelhoeve geldt dat we naar aanleiding van de coronamaatregelen de organisatie van bepaalde evenementen hebben stopgezet of het gehele evenement hebben afgelast. Tot nu toe gaat het om:

 • School Sport Olympiade op vrijdag 17 april. Deze is bedoeld voor de groepen 6 tot en met 8, de organisatie ligt bij Sport Service Wijchen, zij hebben deze dag afgelast.
 • Koningsspelen op vrijdag 17 april. We zijn met de organisatie gestopt en hebben reserveringen geannuleerd. We willen later in het jaar een dag met sport en spel organiseren.
 • Schoolreisjes op vrijdag 29 mei. We hebben alle reserveringen geannuleerd. Ook hier willen we kijken of we aan het eind van het schooljaar bijvoorbeeld een zomerfeest kunnen organiseren.

Tot slot laten we u weten dat vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, in de planning stond als een dag vrij voor de kinderen en dat blijft zo. Er zal voor die dag geen lesstof aangeboden worden. Het lijkt ons wenselijk dat er volgende week vrijdag een dagje rust wordt ingebouwd en zo heeft u een lang Paasweekend vrij.

De school is op dit moment met de eerste stap in overleg over de noodopvang op vrijdag 10 april. Zo gauw dit bekend is, laat ik het u weten.

 

 

 

 

 

 

 

Graag willen we u nogmaals een groot compliment geven voor hoe u dit thuis allemaal bolwerkt. Het is geen gemakkelijke situatie en het is hard werken, dat realiseren we ons. We merken dat we er samen goed uitkomen en dat is mede dankzij uw energie en inzet.

 

We verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Sandra Moser en Karin Boon