De Speelhoeve: fijne school, goede resultaten

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk.

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak…

Het is vandaag
14 december

Laatste nieuws

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

Fotograferen op de Speelhoeve

In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan die consequenties heeft voor het delen van privacygevoelige gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals foto’s. Om de privacy van onze leerlingen te waarborgen gelden er strenge regels. We houden u graag op de hoogte van het proces rondom het verfijnen van de wijze van het delen van foto’s op onze school.

We vragen ouders met klem om zeer terughoudend te zijn in het maken van foto’s rondom de school. Het delen van deze foto’s op social media is verboden wanneer er andere personen dan het eigen kind op de foto’s staan. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de ouders.
Hoe kunnen we dan toch tegemoet komen aan het delen van foto’s uit de schoolomgeving? Foto’s die op of rond school gemaakt zijn, kunnen worden gedeeld in onze school-app Parro, waar foto’s beveiligd zijn opgeslagen.
-We spreken af dat de groepscontactouder (GCO) in de groepen foto’s mag maken. Hij of zij is door de leerkracht op de hoogte gesteld welke kinderen niet op de foto mogen. Andere (aanwezige) ouders maken geen foto’s. De gemaakte foto’s worden door de groepsleerkracht gedeeld op Parro, ons beveiligd communicatiemiddel.
-Bij het vieren van een verjaardag in groep 1/2, mogen de ouders een foto maken van hun jarige kind in de klas. Op deze foto staan geen andere kinderen. Verder worden er geen foto’s gemaakt.
-Leerkrachten kunnen af en toe wat foto’s maken van werkjes van kinderen of een sfeerfoto van de groep. Ze kunnen de foto’s met u delen via Parro.
Met deze afspraken verwachten we dat iedereen zich erin kan vinden en dat we zo met elkaar ervoor zorgen dat we ons aan de privacywetgeving houden.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

De wet AVG schrijft voor dat het belangrijk is om expliciet toestemming te vragen aan ouders van minderjarigen wanneer op school foto’s van leerlingen worden gebruikt. U kunt in Parro aangeven welke privacyvoorkeuren u heeft. We vragen jaarlijks uw aandacht voor het invullen dan wel checken/herzien van de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren).

U kunt per kind aangeven waar u wel en geen toestemming voor geeft in Parro via ‘Instellingen / mijn Profiel / mijn kinderen / ooo / open instellingen / privacyvoorkeur aangeven’. Wilt u foto’s van uw kind kunnen ontvangen in Parro, let er dan op dat u toestemming geeft voor “Beeldmateriaal Parro”. Loop gerust even binnen mocht u hulp wensen met het invullen.

Instroomgroep en aanmelden nieuwe leerlingen

Vanaf maandag 6 januari 2020 start op de Speelhoeve een instroomgroep. Alle leerlingen die na half november en tot eind mei vier jaar worden, starten in deze groep. Op dit moment staat de vacature voor een leerkracht uit, we zijn benieuwd hoeveel belangstelling ervoor is. Mocht u nog iemand kennen die bevoegd is en (ander) werk zoekt, geef het dan door. De vacature is te vinden op de site van MeesterBaan.
Ook zijn we benieuwd of alle kinderen al zijn aangemeld. Zijn er nog broertjes of zusjes die binnenkort vier jaar worden? Of kent u nog kinderen in uw omgeving die nog geen school hebben gekozen? Op onze website staat het aanmeldformulier, dat u volledig digitaal kunt invullen en versturen. U kunt natuurlijk ook altijd een aanmeldformulier op school ophalen en deze handmatig invullen en weer op school afgeven.

Trakteren

Bij de start van het schooljaar is er veel te doen geweest rondom het trakteren op school.
Voor alle duidelijkheid: de Speelhoeve is geen ‘Gezonde school’. Dit is een soort keurmerk dat je ontvangt als je aan een aantal voorwaarden voldoet. We hebben als school niet de wens aan dit keurmerk te voldoen.
Wel vinden we het belangrijk dat kinderen gezond eten en snacken. Al zolang als we het ons kunnen herinneren, eten alle kinderen fruit als tien-uurtje. En ook bij de invoering van het vijf-gelijke-dagen model zijn we gegaan voor een gezonde lunch zonder snoep en koek.
Wat het trakteren van de kinderen betreft willen we hierbij aansluiten. Op onze school trakteren kinderen geen snoep of koek (dus geen zaken die uit het snoep- of koekschap van de supermarkt komen). Zo zorgen we er met elkaar voor dat kinderen leren dat gezonde dingen trakteren en eten ook heel feestelijk is. Bovendien hebben ouders hierdoor zelf zeggenschap over de hoeveelheid die hun kind snoept.
Als school maken we voor feesten zoals bijvoorbeeld een jubileumviering (eens in de vijf jaar) of een Sinterklaasviering graag een uitzondering.

Kindcentrum

Al een paar jaar leeft op de Speelhoeve en bij de Eerste Stap Blauwe Hof, de wens om ons te ontwikkelen tot een Kindcentrum.
De kenmerken van een Kindcentrum zijn:
•Iedereen die in het Kindcentrum werkt, heeft één visie op de wijze waarop kinderen leren en spelen. Dat is het fundament van het Kindcentrum. Kinderen leren en spelen, binnen en buiten schooltijd, in het Kindcentrum en kunnen daar hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.
•In het Kindcentrum komen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd en er zijn individuele ontwikkelingsplannen.
•Het Kindcentrum biedt onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel. Met verplichte en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen.
•Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers en vakleerkrachten vormen één team. Zo nodig halen ze deskundigen van buiten naar binnen.
We hebben ervoor gekozen om de ontwikkeling stap voor stap te laten verlopen en er komt een moment waarop we onszelf Kindcentrum kunnen gaan noemen. Mocht u in de nabije toekomst horen dat we iets doen of organiseren vanuit het gedachtegoed van een Kindcentrum, dan weet u waar deze vandaan komt. We zullen u gaandeweg op de hoogte houden van wat we doen en hoe we ons ontwikkelen als toekomstig Kindcentrum.