De Speelhoeve: fijne school, goede resultaten

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk.

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak…

Het is vandaag
19 augustus

Laatste nieuws

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

De Speelhoeve 40 jaar

Dit kalenderjaar bestaat de Speelhoeve 40 jaar. Dit willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We organiseren daarom op vrijdag 20 september een feestelijke dag voor alle kinderen en ouders.
Voor nu is het fijn als u weet dat u vanaf ongeveer 13:00 uur welkom bent om met ons mee te vieren. Meer details en een officiële uitnodiging volgen snel na de vakantie. Zet u de datum en tijd alvast in uw agenda?

Start van de dag vanaf groep 3

In de afgelopen jaren zijn we de start van de dag anders gaan inrichten door kinderen zelfstandig naar binnen te laten gaan. Met ingang van schooljaar 2019-2020 hebben we in overleg met de MR besloten, dat de kinderen van de groepen 3 en 4 tot de herfstvakantie nog door u naar binnen worden gebracht, daarna gaan de kinderen dit zelfstandig doen.
Waarom vinden wij dat belangrijk?
Het zelf naar binnen gaan geeft de kinderen een heel goed gevoel, ze krijgen meer zelfvertrouwen. De dag begint voor de kinderen rustig tussen en met de klasgenoten, buiten hebben ze mama of papa al gedag gezegd.
Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die op jonge leeftijd zelfredzaam zijn, zich meer competent voelen. Zelfstandigheid geeft een kind een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Kinderen willen zich van nature ontwikkelen en als ze de ruimte en het vertrouwen krijgen, zullen ze normaal gesproken de kans grijpen om zelfstandig te zijn.

Speelpleinen

In de leerlingenraad van afgelopen 18 juni is het reeds bekend gemaakt: de gemeente heeft de speeltoestellen besteld voor zowel het speelplein van de kleuters als voor dat van de groepen 5/6.
De speeltoestellen voor het kleuterspeelplein worden in de week van 2 september geplaatst. Daarna brengt hovenier GroenXpert de “groene” finishing touch aan het kleuterspeelplein.
Het speeltoestel op het speelplein van groepen 5 en 6 wordt nog in de laatste week van de zomervakantie geplaatst.

Op weg naar een kindcentrum

De afgelopen tijd heeft u de term kindcentrum misschien al eens gehoord en heeft u zich afgevraagd wat dat is. De Speelhoeve wil zich samen met de eerste stap doorontwikkelen naar een kindcentrum.
Het fundament van een kindcentrum is dat iedereen die in het kindcentrum werkt, dezelfde visie heeft op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. In het kindcentrum leren en spelen kinderen binnen en buiten schooltijd en kunnen daar hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. Het pedagogisch klimaat berust op de Kanjertraining en ook de medewerkers van de eerste stap zijn inmiddels in de Kanjertraining opgeleid.
Op de langere termijn komen in een kindcentrum baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd en er zijn individuele ontwikkelingsplannen.
Op de kortere termijn biedt het kindcentrum onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel. De organisatie van het waterpret festijn was een eerste activiteit die door school, kinderopvang en wijkvereniging gezamenlijk georganiseerd is. In de toekomst zullen er meer naschoolse activiteiten zijn. Het afgelopen jaar zijn we met elkaar in gesprek geweest en hebben we met de medewerkers van de school en de kinderopvang gezamenlijke studiemomenten gehad.
Het is onze intentie om in de loop van het komende schooljaar als kindcentrum een start te maken.