Privacy is een aspect van de sociale veiligheid. Niet iedereen maakt in zijn leven de juiste keuzes. Normaal gesproken blijven die keuzes privé. Dit geeft mensen de gelegenheid om te experimenteren en om fouten te maken waar ze van leren. Privacy geeft daarmee de mogelijkheid tot ontwikkeling en groei, zonder geconfronteerd te worden met keuzes uit het verleden. Leerlingen en medewerkers hebben recht op een veilige (digitale) leeromgeving en werkomgeving: een school waar kinderen veilig kunnen experimenteren en fouten kunnen maken, om daar vervolgens van te leren. De Speelhoeve heeft hierop een beleid gemaakt.

U kunt uw privacy voorkeuren via Parro aangeven. U krijgt een Parro account voor uw kind wanneer uw kind in een groep geplaatst is en onderwijs volgt.

Naast het algemene privacybeleid van onze school, is er ook een specifiek privacybeleid voor deze website. Zie onderstaande link voor meer informatie.