Op 13 december is de MR weer bij elkaar gekomen. Besproken is o.a. de opvolger van de functiemix. Dit heet nu “functie differentiatie”. Als Speelhoeve willen we graag inzetten op een Specialist Wetenschap en Techniekonderwijs. Dit zou een mooie toevoeging zijn op de specialisten die we al in huis hebben. 
Ook is het plan ‘wat doen we als er geen invaller is’ besproken. We zijn blij dat er duidelijke stappen op papier staan. Zo weten we als school, en ook de ouders, wat de stappen zijn en waarom deze keuzes gemaakt worden. Tot slot geeft het MT een uitgebreide uitleg bij de begroting. De volgende vergadering is op 28 januari.

2