Na de verkiezing was nu de eerste vergadering van de “nieuwe” MR.

Na een voorstel ronde en het welkom heten van Roy en Mieke zijn we aan de slag gegaan met de eerste agenda.
We hebben het jaarverslag van de MR besproken. Dit is een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarna hebben we als 1 van de eerste punten het onderwijskundig jaarplan 2018-2019 besproken met het MT. Karin en Sandra geven wat achtergrond informatie op de vragen die de MR heeft. Verder is er goed zichtbaar waar de Speelhoeve het afgelopen jaar aan gewerkt heeft en waar ze staan in het 4 jarenplan.

Dit jaar wordt het nieuwe plan voor 2019-2023 gemaakt en de MR zal hier in worden meegenomen. Ook hebben we naar de investeringsbegroting gekeken. Karin heeft een toelichting hierop gegeven. We hebben gekeken naar de afschrijving van het meubilair en gekeken hoe we de komende tijd omgaan met verouderd meubilair. De volgende vergadering is op 28 januari.

88