1816

Fotograferen op de Speelhoeve

In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan die consequenties heeft voor het delen van privacygevoelige gegevens, waaronder

1846

Trakteren

Bij de start van het schooljaar is er veel te doen geweest rondom het trakteren op school. Voor alle duidelijkheid:

1963

Oproep Klankbordgroep

De Speelhoeve heeft een Klankbordgroep, waarin ouders met ons in gesprek zijn over allerlei zaken die de school aangaan. We

2119

Informatieavonden

In de week van 2 tot en met 5 september plannen we de informatieavonden. Op dit moment zijn de tijden

2094

Schoolfotograaf

Dinsdag 27 augustus komt de schoolfotograaf. Daar kunt u dus rekening mee houden met wat uw kind die dag aan