1767

Fotograferen op de Speelhoeve

In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan die consequenties heeft voor het delen van privacygevoelige gegevens, waaronder

1802

Trakteren

Bij de start van het schooljaar is er veel te doen geweest rondom het trakteren op school. Voor alle duidelijkheid:

1899

Oproep Klankbordgroep

De Speelhoeve heeft een Klankbordgroep, waarin ouders met ons in gesprek zijn over allerlei zaken die de school aangaan. We

2073

Informatieavonden

In de week van 2 tot en met 5 september plannen we de informatieavonden. Op dit moment zijn de tijden

2031

Schoolfotograaf

Dinsdag 27 augustus komt de schoolfotograaf. Daar kunt u dus rekening mee houden met wat uw kind die dag aan