1325

Schooljaar 2019-2020

We hebben het afgelopen schooljaar geëvalueerd en natuurlijk ook stil gestaan bij de maanden van de coronacrisis. We willen graag

1401

Afscheid groep 8

Op woensdag 8 juli hebben we met een rode-loper-ceremonie afscheid genomen van 64 groep 8 leerlingen. We hebben dit buiten

2331

Kindcentrum

Al een paar jaar leeft op de Speelhoeve en bij de Eerste Stap Blauwe Hof, de wens om ons te